LETERA biedru sapulce – ŠIS IR MŪSU IESPĒJU LAIKS
05/04/2022
Autors: LETERA

1.aprīlī RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes jaunajās telpās notika ikgadējā LETERA biedru sapulce. Sapulce pēc divu gadu pārtraukuma norisinājās klātienē un tajā piedalījās 53 biedri, nodrošinot 60% pārstāvniecību no kopējā LETERA biedru skaita. Sapulcē biedri izvērtēja asociācijas darbības rezultātus 2021.gadā un nosprauda mērķus nākamajam gadam. Ievērojot LETERA statūtus, tika ievēlēta jauna asociācijas valde un prezidents.

Sapulcē tika prezentēti pēdējās LETERA biedru aptaujas rezultāti. Neskatoties uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā un COVID-19 pandēmiju, LETERA biedri ir piemērojušies jaunajiem apstākļiem un ir optimistiski par nozares attīstības perspektīvām 2022.gadā, prognozējot apgrozījuma pieaugumu un plānojot palielināt darbinieku skaitu.

Savā uzrunā to uzsvēra arī LETERA prezidents Normunds Bergs: “Šis ir mūsu iespēju laiks. Sagaidāma strauja ražošanas pārcelšanās atpakaļ uz Rietumiem. Mums ir jābūt gataviem to izmantot, jābūt elastīgiem, jāspēj ļoti ātri mācīties un novadīt informāciju līdz darbiniekiem, jo pārmaiņas būs ļoti ātras.”

Pagājušā gada sapulcē par vienu no LETERA prioritāriem mērķiem tika izvirzīta fizikas apguves stiprināšana Latvijas izglītības sistēmā. Šīs iniciatīvas īstenošanai LETERA ir piesaistījusi nozares izglītības eksperti, bijušo izglītības uz zinātnes ministri Mārīti Seili, kura biedriem ziņoja par līdz šim paveikto un plānotajām aktivitātēm obligātā fizikas eksāmena ieviešanai. 

LETERA biedrus sapulcē uzrunāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, kurš solīja valdībā atbalstīt obligātā fizikas eksāmena ieviešanu un turpināt sadarbību ar LETERA cilvēkresursu attīstības jautājumos. Ministrs tāpat informēja par VARAM prioritātēm un atbalsta programmām uzņēmumiem digitālajai transformācijai, ražošanas modernizācijai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai. A.T. Plešs pozitīvi novērtēja VARAM sadarbību ar LETERA Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra uzturēšanā.

Ar elektroenerģijas tirgus aktualitātēm un plānotajiem jaudu deficīta novēršanas risinājumiem asociācijas biedrus iepazīstināja AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste. Savukārt, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns Agris Ņikitenko demonstrēja fakultātes laboratoriju aprīkojumu, kā arī pastāstīja par RTU DITF pētījumu virzieniem un prezentēja pieejamo infrastruktūru un sadarbības iespējas ar uzņēmumiem.

Uz nākamo termiņu par LETERA prezidentu tika pārvēlēts Normunds Bergs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs. Valdē līdztekus iepriekšējiem valdes locekļiem darbu uzsāks Agris Ņikitenko, RTU DITF dekāns un SIA “RobotNest” valdes priekšsēdētājs.

LETERA valdes sastāvs:

Normunds Bergs – AS “SAF Tehnika”, valdes priekšsēdētājs
Kaspars Cikmačs – AS “Latvenergo”, tehnoloģiju un atbalsta direktors
Viktors Kononovs – SIA “Volburg”, valdes loceklis
Agris Ņikitenko – RTU DITF dekāns un SIA “RobotNest”, valdes priekšsēdētājs
Ilmārs Osmanis – SIA “Lightspace Technologies”, valdes priekšsēdētājs
Ģirts Ozoliņš – SIA “Erica Synths”, valdes loceklis
Jurģis Poriņš – RTU, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns
Kristaps Rikāns – SIA “Ubiquiti (Latvia)”, direktors
Jānis Sams – AS “HansaMatrix”, valdes loceklis
Dzintars Zariņš – SIA “Dozimetrs”, valdes loceklis
Aleksandrs Zaslavskis – AS “ALFA RPAR”, padomes priekšsēdētājs

Sapulcē tika turpināta tradīcija LETERA biedriem iepazīstināt citus asociācijas biedrus ar sava uzņēmuma/iestādes produktiem, pakalpojumiem un sasniegumiem vai labo pieredzi, piedaloties „Brīvajā mikrofonā”, kā arī aktualitātes biedri varēja apspriest pasākuma saviesīgajā daļā.

LETERA biedru sapulcē demonstrētās prezentācijas:

41 FOTO

Projekts Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris”

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/