Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia

2022. gada 6. decembrī Latvijas IT klasteris noslēdza Eiropas Savienības granta līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV) (projekta Nr. 101083983) īstenošanu.

Projekta mērķis

Veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.

Projekta aktivitātes realizēs

Latvijas Digitālās inovācijas centrs (LDIC), ko veido Latvijā organizāciju konsorcijs – biedrība „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” kā projekta koordinators un 12 partneri: LETERA, Cēsu Digitālais centrs, Digitālo Inovāciju parks, Latvijas Universitāte, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latgales plānošanas reģions, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Vidzemes plānošanas reģions. Projekta realizācijai tiek piesaistīti arī divi asociētie partneri: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija un Latvijas Kokrūpniecības federācija, vairāki saistītie trešās puses partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, kā arī uzņēmumi, kas ir tehnoloģiju piegādātāji, nodrošinot tehnoloģiju testēšanas iespējas.

LDIC pakalpojumi

LDIC nodrošinās pakalpojumus klientiem (uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām) četrās lielās grupās:

 • Izpratnes veicināšana un vajadzību definēšana
  Svarīgi uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām apzināties digitalizācijas sniegtās iespējas un vajadzības, lai pilnvērtīgi uzsāktu digitālas transformācijas ceļu. Caur dažādiem digitalizācijas izpratnes veicināšanas pasākumiem, apmācībām, vebināriem un semināriem interesentiem tiks nodota aktuālākā informācija par iespējām kā pilnveidot sava uzņēmuma /iestādes darbību, veicināt produktivitāti un kāpināt konkurētspēju. Šajā posmā uzņēmumam būs nepieciešams izpildīt digitālā brieduma testu, kas norādīs uz uzņēmuma pašreizējo digitalizācijas stāvokli un sniegs pirmās indikācijas tā pilnveidošanā. Ņemot vērā testa rezultātus, LDIC eksperti izstrādās digitālās attīstības ceļa karti ar rekomendācijām par digitalizācijas projekta ieviešanas gaitu, iespējamo tehnoloģisko nodrošinājumu un sasniedzamajiem efektivitātes rādītājiem. Uzņēmējiem, kuriem ir neskaidra nākotnes attīstība, tiks piedāvāta arī iespēja iziet praktiskus digitalizācijas kursus – Kickstart, kuru rezultātā uzņēmuma pārstāvji izstrādās uzņēmuma digitālās attīstības ceļa karti un apzināsies biznesa procesus, kurus būtu jāuzlabo.
 • Tehnoloģiju testēšana un ekspertīze
  LDIC palīdzēs novērtēt esošos biznesa procesus un sniegt rekomendācijas konkrētu biznesa procesu uzlabošanā, izmantojot gan jaunas, gan tirgū esošas tehnoloģijas. LDIC rekomendēs potenciālo tehnoloģiju piegādātājus, sniedzot uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām iespēju sākotnēji arī notestēt ieteiktās un tirgū pieprasītās tehnoloģijas. Pēc nepieciešamības klienti varēs saņemt nozares ekspertu konsultācijas, nodrošinot pārliecību par tehnoloģiskajām iespējām.
 • Apmācības un jaunu tehnoloģiju ieviešana
  LDIC nodrošinās apmācības klientiem dažādu līmeņu digitalizācijas jomās, sākot no vispārīgām tēmām līdz augsti attīstītām apmācībām mākslīgā intelekta, kiberdrošības un augstas veiktspējas skaitļošanas jomās. Jaunas tehnoloģijas uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām būs iespējams ieviest ar dažādu atbalsta mehānismu un nacionālo atbalsta programmu piemērošanu. LDIC nodrošinās ekspertīzi, lai saprastu, kurai programmai klients kvalificējas un kurai tā vajadzības atbilst visprecīzāk, līdz ar to sagatavojot specializētu digitālās attīstības ceļa karti.
 • Izvērtēšana
  Pēc iepriekš minēto pakalpojumu saņemšanas, klients veiks otrreizējo digitālā brieduma testu, lai izvērtētu digitālās transformācijas aktivitāšu ietekmi un novērtētu investīciju ieguldījuma noteiktos izaugsmes rādītājus. LDIC eksperti nodrošinās izvērtējumu par ieguldījumu īstenošanu, balstoties uz otrreizējā digitālā brieduma rezultātiem un iepriekš sagatavoto Digitālās attīstības ceļa kartes sasniedzamajiem rādītājiem, un sniegs atzinumu par Digitālās attīstības ceļa kartē minēto nosacījumu izpildi.

Sasniedzamie rezultāti

Projekta īstenošanas laikā plānots sasniegt vismaz 1800 uzņēmumus un vismaz 600 no tiem veikt būtiskus uzlabojumus digitālajā pilnveidē.

Projekta īstenošanas ilgums

Projekta īstenošanas ilgums: 01.09.2022. – 31.08.2025.

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 2 919 281 EUR, no kā ES grants: 1 459 640 EUR un ANM atbalsts: 1 459 641 EUR.

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/