Mācību materiāli

Izmanto mācību materiālus, jaunu zināšanu iegūšanai un prasmju pilnveidošanai!

Piesakies jaunumiem epastā
Visi
Visi
Dokuments
Video
Konkursa "Jaunais elektroniķis 2024" uzdevumi
Velosipēds
Dokuments
Konkursa "Jaunais elektroniķis 2023" uzdevumi
Telefona lādētājs/dzesētājs
Dokuments
Interaktīvs mācību materiāls "Zinātnes kastītes"
Eksperimenti un uzdevumi skolēniem elektrotehnikā, fizikā, ķīmijā, dizainā un mehānikā
Dokuments

Mācību materiālu ir izstrādājusi RTU Bērnu un jauniešu universitāte. Zinātnes kastītēs ir viss nepieciešamais, lai skolēni varētu veikt uzdevumus un eksperimentus. Komplektā ir instrukcija ar skaidrojumiem, attēliem un video materiālu. Izprast veikto un nostiprināt zināšanas palīdzēs zinātnisks skaidrojums. Uzdevumi izstrādāti divām vecuma grupām: 6–9 gadi un 9–14 gadi.

Mācību un praktisko nodarbību materiāls skaņas fizikā “Modulārais sintezators”
Mācību materiāls elektronikas novirziena tehniskās jaunrades pulciņiem
Dokuments

Mācību materiāls sastāv no vairākām daļām. Katra daļa ir kā neliels laboratorijas darbs 2–4 nodarbībām. Izpildot visas mācību materiāla daļas, gala rezultātā no komponentēm tiks izveidots pilnvērtīgs eurorack modulārais sintezators.

Mācību palīgmateriāls elektronikas un robotikas pulciņiem
Audiovizuāls mācību palīgmateriāls jauniešiem
Video

Jaunieši vlogu veidā sniedz informāciju par 8 ar jaunajām tehnoloģijām saistītām tēmām. Materiāla sagatavošana tika veikta sadarbībā ar RTU, Elektronikas un datorzinātņu institūtu, kā arī ar nozares profesionāļiem.

Mācību materiāls "Apgūsti robotikas pamatus - SumoBoy"
Mācību materiāls ir paredzēts robotikas pamatu apgūšanai.
Dokuments

Tas ir sadalīts tēmās, kas aplūko kādu konkrētu robota uzbūves aspektu, piemēram, elektronikas elementus, motoru vadību u.c. Katrai tēmai ir sagatavots vispārīgs apraksts un darba uzdevumi. Programma ir izstrādāta pilnvērtīgam 6 mēnešu darbam stundās vai ārpus klases nodarbībās ar intensitāti 1,5 astronomiskās stundas nedēļā. Mērķauditorijas vecums: 7.–12.klase. Mācību materiāls ir izmantojams kopā ar robotu izstrādes komplektu “SumoBoy”.

Mācību līdzeklis "Elektronikas pamati 1.daļa" (2013/17)
Dokuments

Mācību līdzeklis „Elektronikas pamati 1.daļa” ir paredzēts interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem, 6.–12. klašu skolēniem ar nelielām praktiskām iemaņām elektrisku shēmu lasīšanā un montēšanā.

Mācību līdzeklis "Elektronikas pamati 2.daļa"
Mācību līdzeklī „Elektronikas pamati 2.daļa” pārsvarā ir iekļauti laboratorijas darbi par tēmām, kas jau apskatītas 1.daļā.
Dokuments

Laboratorijas darbi ir paredzēti dažāda vecuma audzēkņiem, sākot no ļoti vienkāršiem uzdevumiem, ko var veikt pat 4.klases audzēkņi, un beidzot ar sarežģītiem darbiem, kas domāti vidusskolēniem.

Mācību līdzeklis "Tālsakaru ierīču konstruēšana elektronikas pulciņā"
Mācību līdzeklis "Tālsakaru ierīču konstruēšana elektronikas pulciņā" aptver gandrīz visas elektronikas pamatzināšanas.
Dokuments

Tas ir īpaši piemērots fizikas skolotājiem, kas vēlas papildus vadīt elektroniskas nodarbības, jo mācību materiālā ir iekļauti arī ar elektrību un elektroniku nesaistīti fizikas jautājumi. Mācību materiāls ir paredzēts dažāda vecuma un līmeņa elektronikas pulciņu audzēkņiem

Radioelektronikas pulciņa mācību programma
Radioelektronikas pulciņa mācību programma ir veidota tā, lai audzēkņi apgūtu gan praktiskās iemaņas, gan arī teoriju viegli saprotamā veidā.
Dokuments

Tā ir paredzēta dažādām vecuma grupām. Mācību programma ir izstrādāta, ievērojot atšķirīgus skolēnu sākotnējās sagatavošanas līmeņus.

Mācību materiāli Radioelektronikas pulciņiem
Mācību materiāli radioelektronikas pulciņiem ir kā papildinājums mācību līdzeklim "20 mācību materiālu komplekti bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Radioelektronikas pulciņa nodarbībām".
Dokuments

Mācību materiālā vairāk uzmanība ir veltīta praktiskajai daļai, mazāk teorijai. Uzdevumi ir izstrādāti diviem sarežģītības līmeņiem.

20 mācību materiālu komplekti bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Radioelektronikas pulciņu nodarbībām
Ilustrēti mācību materiālu komplekti radioelektronikas pulciņa nodarbībām.
Dokuments

Izstrādāti 20 mācību materiālu komplekti latviešu valodā, kas paredzēti divām skolēnu vecumu grupām: 8-12 gadi un 12-16 gadi. Mācību komplekti ietver gan teorētisko daļu, gan praktiskos uzdevumus, elektronisko shēmu rasējumus un to montāžas aprakstus. Katram praktiskajam uzdevumam ir sastādīts saraksts ar nepieciešamajiem montāžas komponentiem, materiāliem un instrumentiem.

Fizikas mācību video
8.klasei
Video