Iegūt norādes


Kontakti

Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas  rūpniecības asociācija (LETERA)

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011, Latvija

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40008010789
PVN reģistrācijas Nr.: LV40008010789

Banka: SEB Banka AS
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV83UNLA0001003700409
Banka: Swedbank AS
SWIFT: HABALV22
Konts: LV78HABA0551030750523

LETERA birojs: 
Atrodas: Dzirnavu iela 91 k-1, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis: 67288360
E-pasts: letera@letera.lv

Gaidīsim ziņu
Nosūtīt ziņojumu