Kļūsti par biedru
Informācija par iestāšanos LETERA, dalības maksu un biedru ieguvumiem
Piesakies jaunumiem epastā


Kļūsti par LETERA biedru

Kas var būt LETERA biedri?

Par LETERA biedriem var būt uzņēmumi, pētniecības un izglītības iestādes, kuru darbība saistīta ar elektronikas vai elektrotehnikas, informācijas tehnoloģijas vai elektronisko sakaru, aizsardzības aprīkojuma, aviācijas vai kosmosa tehnoloģiju nozari, kā arī citas juridiskas personas, kuras atbalsta LETERA mērķus, tās darbību un Statūtus.

Kas jādara, lai iestātos LETERA?

Jāizpilda iestāšanās pieteikums.

Kāda ir LETERA dalības maksa?

LETERA dalības maksa tiek noteikta atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma un to apstiprina biedru kopsapulce.

Kā notiek uzņemšana par LETERA biedru?

Par jaunu biedru uzņemšanu lemj LETERA valde.
Šaubu gadījumā valde var nolemt, ka jautājums par dalību LETERA tiek izskatīts biedru kopsapulcē.

IEGUVUMI kļūstot par LETERA biedru

Kļūstot par LETERA biedru, jums ir iespēja:

LETERA biedriem ir iespēja piedalīties pasākumos, kas atbalsta: