Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs

Elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) ražotāju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras sastāvdaļa ir arī Bateriju vai akumulatoru (BA) ražotāju reģistrs. Reģistrs nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu, kā arī bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti.

LETERA ir reģistra turētājs, kurai šo pienākumu ir deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Reģistrs ir izveidots, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām Nr.2012/19/ES “Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEI)” un Nr.2006/66/EK “Par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK”. Tā kā Eiropas Savienības dalībvalstīs EEI un BA atkritumu daudzums strauji pieaug, tad, lai nodrošinātu dalībvalstu iedzīvotāju veselības un vides aizsardzību, ir nepieciešams veicināt šo iekārtu ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, novēršot EEI un BA atkritumu rašanos un veicinot to atkārtotu izmantošanu, apstrādi un otrreizējo pārstrādi. Līdz ar to, iepriekš minētās direktīvas nosaka EEI un BA atkritumu dalītas savākšanas un reģenerācijas normatīvus, kā arī uzliek par pienākumu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij apkopot datus par tās tirgū laisto iekārtu daudzumu un atkritumu dalītu savākšanu, kā arī pārstrādi un reģenerāciju, un reizi divos gados Eiropas Komisijai sniegt ziņojumu par valstij noteikto normatīvu izpildi.

Savu funkciju ietvaros un iespēju robežās LETERA sadarbojas gan ar EEI un BA ražotājiem, gan atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, gan arī ar valsts institūcijām, kuru kompetencē ir videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas jautājumi – VARAM un Valsts vides dienestu.

Plašāka informācija par EEI ražotāju reģistru, EEI un BA atkritumu apsaimniekošanu reģistra mājas lapā www.elektroregistrs.lv.

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/