Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īsteno projektu Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 “Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”.

Projekts tiek īstenots viedās specializācijas jomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – aparātbūve (elektronika)” ar mērķi palielināt privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.

Projektā plānots īstenot pētniecības projektus 6050000 EUR apmērā, no kā publiskais finansējums sastādīs 3125000 EUR, bet privātais finansējums 2925000 EUR. Atbalsts pētījumu īstenošanai tiks sniegts vismaz 15 komersantiem.

Projekta rezultātā tiks palielināta pētniecības un attīstības kompetence valstī, veicināta nozaru un reģionu attīstība, pētniecības un ražošanas sektoru sadarbība, izstrādāti jauni produkti, paaugstināta ražošanas resursu izmantošanas efektivitāte, būtiski palielināts privātā sektora investīciju apjoms elektronikas un elektrotehnikas pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanā, kā arī nodrošināta Latvijas ražotāju tehnoloģiskā līmeņa paaugstināšana, palielinot konkurētspēju starptautiskajā tirgū.

Plašāka informācija par Kompetences centru www.leopc.lv.

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 “Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/