Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas nozares klasteris

Atveseļošanas fonda projekts „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas nozares klasteris”.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir atbalstīt Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas nozares klastera dalībnieku internacionalizāciju un palielināt privātos ieguldījumus pētniecībā un attīstībā.

Projekta darbības

  • Pieredzes apmaiņas pasākumu un semināru organizēšana
  • Starptautisko nozares izstāžu, konferenču un tīklošanās pasākumu apmeklēšana
  • Vizītes pie ārvalstu partneriem
  • Starptautisku kontaktu veidošana starp komersantiem un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām
  • Dalība «table-top» izstādēs
  • Tirgus pētījumu un datu bāžu iegāde
  • Klastera un klastera dalībnieku starptautiskās atpazīstamības veicināšana
  • Starptautisku projekta pieteikumu sagatavošana
  • Pasākumu organizēšana nozares popularizēšanai un cilvēkkapitāla stiprināšanai
  • Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas novērtējuma saņemšana

Projekta dalībnieki

Mazie, tostarp mikro, vidējie un lielie uzņēmumi, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.

Projekta īstenošanas termiņš

Projekta īstenošanas termiņš ir no 2024.gada 1.marta līdz 2026.gada 30.jūnijam.

Projekta budžets

Projekta budžets: 514 552 EUR (Atveseļošanas fonda finansējums 437 369 EUR, privātais finansējums 77 183 EUR).

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/005
“Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas nozares klasteris”

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/