Klastera aktualitātes 3/2021
30/09/2021
Autors: LETERA Foto: Messe München

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2021.gada 3.ceturksnī

Uzsākta jaunās klasteru programmas apspriešana

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un nodevusi apspriešanai Inovāciju klasteru un Sadarbības tīklu programmu. Inovāciju klasteru un Sadarbības tīklu programma turpmāk aizstās kompetences centru un klasteru programmas. Jaunā programma paredz lielāku finansējumu gan pētniecības projektiem, gan eksporta un sadarbības aktivitāšu īstenošanai. Tāpat kā līdz šim tiks atbalstītas aktivitātes komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbības sekmēšanai, komersantu konkurētspējas celšanai, eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvara palielināšanai. Plānots, ka jaunā programma tiks izsludināta 2022.gada 2.ceturksnī. LETERA klasteris aktīvi sadarbojas ar ministriju, piedaloties programmas nosacījumu izstrādes darba grupā. Ar apspriešanai nodoto programmas redakciju varat iepazīties www.em.gov.lv.

Jauni profesiju standarti mikro un nanotehnoloģiju jomā

2.ceturksnī LETERA klasteris organizēja diskusiju “Nanotehnoloģijas – izaicinājumi Latvijai”, kas rezultējās ar lēmuma parakstīšanu par atbalstu mikro un nanotehnoloģiju speciālistu apmācības programmas izveidei. Ievērojot lēmumā minēto, LETERA klasteris, klastera dalībnieki SIA “EuroLCDs” un SIA “Lightspace Technologies”, klastera partneris RTU, kā arī LU un LU Cietvielu fizikas institūts kopīgi izstrādāja divus jaunus profesiju standartus: Mikro un nanotehnoloģiju inženieris un Mikro un nanotehnoloģiju inženieris-fiziķis. Standarti ir saskaņoti Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares ekspertu padomē un nodoti apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai. Uz šo standartu bāzes RTU un LU plāno sagatavot kopīgu studiju programmu mikro un nanotehnoloģiju inženieriem.

Izstādes productronica apmeklējums

Pēc vairāk nekā gada pārtraukuma ir atsākta starptautisko nozares izstāžu organizēšana klātienē. Izstādēs tiek demonstrētas ne tikai pandēmijas laikā izstrādātās inovācijas un jaunās tehnoloģijas, bet tās ir arī lielisks veids kā vienkopus satikt sadarbības partnerus no visas pasaules, kas, ņemot vērā ierobežojumus ceļošanai, pašlaik ir īpaši svarīgi. Tādēļ aicinām izmantot iespēju un ar LETERA klastera atbalstu apmeklēt pasaulē vadošo elektronikas izstrādes un ražošanas izstādi productronica un mikroelektronikas izstādi semicon Europe. Tiek plānots, ka izstādēs piedalīsies vairāk kā 1`500 dalībnieki no 45 valstīm. Klastera projekta līdzfinansējums šo izstāžu apmeklējumam ir 85% no ceļa, dzīvošanas un komandējuma naudas izmaksām. Aicinām klastera dalībniekus pieteikties izstāžu apmeklējumam, rakstot ilgmars.purmalis@letera.lv.

LETERA klasteris piedalās diskusijā Reģionālo klasteru sadarbības nozīme Baltijas jūras reģionā

Ikgadējā Baltijas jūras reģiona stratēģijas foruma (EUSBSR) ietvaros tika organizēta paneļdiskusija ar daudzlīmeņu ekspertiem “Reģionālo klasteru sadarbības nozīme Baltijas jūras reģionā”. Tiešsaistes diskusijā piedalījās arī LETERA klasteris, iegūstot vērtīgu informāciju par reģiona klasteru internacionalizācijas pieredzi, pozitīvajiem piemēriem, kā arī neveiksmju cēloņiem. Tāpat diskusijā tika apspriesta klasteru personāla apmācību nozīme veiksmīgai klastera darbības nodrošināšanai un jaunu apmācības veidu loma, piemēram, klastera vadītāju “mikroapmācības” – specifisku prasmju apgūšanai.

Dalība NE4HEALTH tirdzniecības misijās

Projektā “New European Electronics for Global Health and Wellbeing” (NE4HEALTH) pašlaik notiek B2B tīklošanās pasākumu un tirdzniecības misiju organizēšana uz ASV, Japānu un Izraēlu. Misiju mērķis ir sekmēt klasteru dalībnieku veselības un labklājības nozarēs izmantojamo elektronikas tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu eksportu, atrast partnerus jaunu produktu izstrādei un kopīgu projektu īstenošanai. Tirdzniecības misijas tiks organizētas attālināti un dalība tajās būs bezmaksas. Pirmā misija notiks jau novembra sākumā un tā būs uz ASV. Pieteikšanās dalībai tirdzniecības misijā uz ASV ir noslēgusies, taču aicinām LETERA klastera dalībniekus izmantot iespēju paplašināt noieta tirgus un atrast jaunus partnerus, piesakoties dalībai NE4HEALTH tirdzniecības misijās uz Japānu un Izraēlu. Pieteikšanās pa e-pastu klasteris@letera.lv. Iepazīties ar NE4HEALTH tīkla vērtību ķēdi, sagatavotajiem ziņojumiem, kā arī sekot projekta aktualitātēm varat www.clustercollaboration.eu.

Nozares atpazīstamības veicināšana

Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares atpazīstamības veicināšanai un sabiedrības informēšanai par nozares attīstību LETERA klasteris ir izveidojis lapu Facebook sociālajā tīklā – facebook.com/biedribaLETERA. LETERA klastera Facebook lapā tiek publicētas nozares, klastera dalībnieku un partneru ziņas un aktualitātes. Pašlaik lapai ir 1`470 sekotāji un publicētās ziņas sasniedz vairāk kā 50`000 cilvēku auditoriju.

 

 

 

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/