New European Electronics for Global Health and Wellbeing - NE4HEALTH

Projekta Nr. 951175 NE4HEALTH. Finansēšanas programma: COSME programma Cluster Go International

Projekta partneri

 • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija LETERA (Latvija)
 • Functional Print Cluster (Spānija)
 • Organic Electronics Saxony (Vācija)
 • RoHealth – The Health Cluster in Romania (Rumānija)
 • Interizon Foundation (Polija)

Projekta mērķis

Izveidot vadošu klasteru partnerību, lai sekmētu  veselības un labklājības nozarēs izmantoto elektronisko (drukāto, iegulto) tehnoloģiju virzību trešo valstu tirgos.

Projekta uzdevumi

 • Projekta dalībnieku vērtību ķēdes analīze
 • Mērķa valstu medicīnas un veselības aprūpes tirgus analīze
 • Tirdzniecības misijas uz mērķa valstīm
 • Internacionalizācijas stratēgijas izstrāde

Projekta aktivitātes

 • Veikta projektu dalībnieku vērtību ķēdes analīze un noteikti mērķa tirgi: ASV, Izraēla un Japāna
 • Veikta ASV, Izraēlas un Japānas tirgus izpēte
 • Noorganizētas 3 tirdzniecības misijas uz ASV, Izraēlu un Japānu
 • Izstrādāta NE4HEALTH internacionalizācijas stratēģija
 • Sagatavota ceļa karte stratēģijas ieviešanai
 • Parakstīts līgums par darbības turpināšanu pēc projekta beigām
 • Sagatavots NE4HEALTH ilgtspējas plāns

Projekta rezultāti

 • Veikta ASV, Izraēlas un Japānas medicīnas un veselības aprūpes tirgus izpēte
 • Noorganizēts 21 tīklošanās pasākums klasteru dalībniekiem
 • Tīklošanās pasākumos piedalījās 2054 dalībnieki
 • Notika 843 B2B tikšanās
 • Tirdzniecības misijās uz ASV, Izraēlu un Japānu piedalījās 168 Eiropas uzņēmumi

Projekta budžets

NE4HEALTH kopējais budžets bija 220`231 EUR, no kā ES finansējums sastādīja 198`208 EUR un klasteru līdzfinansējums 22`023 EUR.

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/