Klastera aktualitātes 1/2021
31/03/2021
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2021.gada 1.ceturksnī

Klastera dalībnieku pilnsapulce

26.martā attālināti norisinājās ikgadējā Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera dalībnieku pilnsapulce. Sapulcē piedalījās klastera vadības komanda, klastera dalībnieki un partneri, kā arī citi nozares uzņēmumi un viesi. Pilnsapulcē tika apspriesti klastera stratēģijā nospraustie darbības virzieni, 2020.gada uzdevumu izpilde un sasniegtie rezultāti. Tāpat tika apstiprināts LETERA sagatavotais klastera darbības plāns un budžets 2021.gadam.

Kā izriet no aptaujas rezultātiem, klastera dalībnieki ir uzrādījuši labus rezultātus 2020.gadā un arī šogad lielākā daļa plāno izaugsmi. Taču, kā attīstību bremzējošs faktors, arvien biežāk tiek norādīts kvalificētu darbinieku trūkums. Lai to mazinātu, LETERA klastera pilnsapulcē par 2021.gada prioritāti tika izvirzīta inženierzinātņu popularizēšana un izglītības kvalitātes celšana. Vairāk par pilnsapulces norisi un apspriestajiem jautājumiem lasiet www.letera.lv

Atbalsts Vislatvijas rēķināšanas sacensībām „RĒĶINI GALVĀ”

Ar LETERA klastera atbalstu veiksmīgi ir norisinājušās Vislatvijas rēķināšanas sacensības „RĒĶINI GALVĀ”. Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, LETERA Kasteris jau vairākus gadus finansiāli un informatīvi atbalsta šo sacensību norisi.

Šogad trijās sacensību nacionālās atlases neklātienes kārtās startēja 2171 Latvijas skolēni un veterāni. 2021.gada sezonas „RĒĶINI GALVĀ” fināls notika 12.martā, kurā attālināti piedalījās 72 neklātienes kārtu labākie dalībnieki, mērojoties spēkiem virtuālajos sacensību laukos. Arī līdzjutēji varēja sekot līdzi sacensību norises gaitai savos viedtālruņos vai datoros.

Fināls norisinājās sešās dalībnieku kategorijās. Visvairāk godalgotās vietas ieguva Ventspils Centra sākumskola, Rīgas 25.vidusskola, Rīgas 34.vidusskola un Rīgas Valsts 1.ģimnāzija. Vairāk www.letera.lv

NE4HEALTH projekta aktualitātes

NE4HEALTH projektā ir paredzēts izveidot jaunu, globālu vērtību ķēdi veselības un labklājības nozarēs izmantoto elektronikas tehnoloģiju attīstībai. Šādas jomas un mēroga vērtību ķēdēs nozares uzņēmumi līdz šim nav plaši pārstāvēti, tādēļ ļoti svarīgi ir iesaistīt jaunveidojamajā vērtību ķēdē maksimāli daudz nozares uzņēmumus, kā arī izglītības un pētniecības iestādes.

Šajā ceturksnī LETERA klasteris sagatavoja NE4HEALTH projekta dalībnieku vērtību ķēdes analīzi. Šī dokumenta mērķis ir definēt kopējus vērtību ķēdes komponentus un noteikt klasteru dalībnieku atrašanos katrā no tiem, pielietojot vērtību ķēdes kartēšanas pieeju. Ziņojumā ir izanalizētas NE4HEALTH iesaistīto uzņēmumu un izglītības un pētniecības iestāžu kompetences un piedāvājums medicīnas tehnoloģiju nozarei, kā arī apzinātas klasteru dalībnieku reālās vajadzības un intereses projektā. 

Pašlaik savu ieintersētību līdzdarboties projekta aktivitātes ir apliecinājuši 24 uzņēmumi un izglītības un pētniecības iestādes no Latvijas. LETERA klasteris aicina arī citus uzņēmumus iesaistīties projektā, atsūtot savu kontaktinformāciju uz e-pastu klasteris@letera.lv.

Nozares atpazīstamības veicināšana

Lai celtu Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera atpazīstamību un informētu sabiedrību par nozares attīstības
perspektīvu, uzņēmumiem, aktivitātēm un panākumiem, LETERA klasteris ir izveidojis lapu Facebook sociālajā tīklā – facebook.com/biedribaLETERA. Pašlaik lapai ir 1320 sekotāji un katru mēnesi ar publicētajiem ierakstiem iepazīstas 25000 cilvēki.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/