Klastera aktualitātes 3/2020
30/09/2020
Autors: LETERA Foto: Small Cell Forum

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2020.gada 3.ceturksnī.

Pagarināts LETERA klastera projekta īstenošanas termiņš

LETERA ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada beigām. Projekta pagarināšana ļaus turpināt īstenot LETERA klastera stratēģijā noteiktās aktivitātes klastera dalībnieku un partneru atbalstam, produktivitātes paaugstināšanai un cilvēkresursu attīstībai. Šo aktivitāšu turpināšana ir būtisks atbalsts instruments, lai mazinātu COVID-19 krīzes seku ietekmi uz klastera dalībniekiem un partneriem.

Izstrādāts standarts materiālu skaņas absorbcijas un atstarošanās koeficienta noteikšanai

Lai celtu klastera dalībnieku starptautisko konkurētspēju, uzņēmumiem ir ļoti svarīga iespēja jau produktu izstrādes gaitā kontrolēt to kvalitāti, samazināt produktu pašizmaksu un atrisināt tehnoloģiskās neskaidrības. Tādēļ ir jāveic maksimāli daudz tehnoloģiskie mērījumi pēc iespējas tuvāk produktu izstrādes vietai. Lai LETERA klastera dalībniekiem nodrošinātu šādu iespēju, projekta ietvaros ir izstrādāts standarts materiālu skaņas absorbcijas un atstarošanās koeficienta noteikšanai.

Izstrādātais materiāls ietver mērīšanas procedūras skaņas absorbcijas un atstarošanās koeficienta noteikšanai, kā arī mērīšanas un datu vizualizācijas datorprogrammatūru. Standarts materiālu skaņas absorbcijas un atstarošanās koeficienta noteikšanai tiks izmantots, lai mūzikas sektorā strādājošie klastera dalībnieki varētu veikt tiem nepieciešamos mērījumus Latvijā un pēc iespējas ātrāk virzīt tirgū jaunus un inovatīvus produktus.

Pētījumi “Worldwide Microwave & Millimeterwave Radio Market Share”

Laikā, kad globālo ekonomiku ietekmē COVID-19 vīrusa izplatība, ir ļoti svarīgi veikt regulāru tirgus attīstības monitoringu. Radio iekārtu tirgus attīstības padziļinātai analīzei LETERA klasteris 2020.gada trešajā ceturksnī no specializētā wireless tehnoloģiju konsultāciju uzņēmuma Sky Light Research iegādājās divus tirgus pētījumus “Worldwide Microwave Radio Market Share Report” un “Worldwide Millimeterwave Radio Market Share Report”. Šo tirgus pētījumu iegāde sniegs klastera dalībniekiem iespēju prognozēt tirgus attīstības perspektīvas un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi pārrorientēt ražošanu.

Jauni profesiju standarti – Vadošais elektronikas inženieris un Elektronikas inženieris

Atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai ir izveidoti divi jauni profesiju standarti Vadošais elektronikas inženieris un Elektronikas inženieris. Sadarbojoties LETERA klastera, klastera partneru un dalībnieku, kā arī IT nozares, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Labklājības ministrijas pārstāvjiem, ir noteikti vadošā elektronikas inženiera un elektronikas inženiera profesijai atbilstoši profesionālās darbības pamatuzdevumi un pienākumi, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Ar jaunajiem profesijas standartiem ir iespējams iepazīties Valsts izglītības satura centra mājaslapā – www.visc.gov.lv.

Standartu izveidē aktīvi piedalījās LETERA klastera partneri RTU un Transporta un sakaru institūts, klastera dalībnieki AS “HansaMatrix” un AS “SAF Tehnika”, kā arī Ventspils augstskola un SIA “Lexel Fabrika”.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/