Klastera aktualitātes 3/2019
30/09/2019
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2019.gada 3.ceturksnī.

Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas novērtējums

Lai nodrošinātu klastera un tā sniegto pakalpojumu kvalitātes analīzi, salīdzinājumā ar citiem klasteriem, un mērītu klastera attīstības progresu, European Secretariat for Cluster Analysis sertificēts eksperts ir veicis LETERA Klastera novērtējumu atbilstoši Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas bronzas līmeņa kritērijiem. Bronzas līmeņa novērtējuma saņemšanai klasteri, pamatojoties uz klastera personāla interviju rezultātiem, tiek analizēti pēc 36 kritērijiem, kas sagrupēti pa sekojošām grupām: klastera struktūra, klastera pārvaldība un darbības modelis, finansēšanas avoti, sniegtie pakalpojumi klastera dalībniekiem, sadarbība ar klastera dalībniekiem un partneriem, klastera sasniegumi un darbības rezultāti. Vairāk par Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas novērtējumu programmu – www.cluster-analysis.org

Izveidota LETERA Klastera Facebook lapa

Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares un klastera atpazīstamības veicināšanai ir izveidota LETERA Klastera Facebook lapaLapā tiks sniegta informācija par nozares attīstības perspektīvām, klasteri, tā dalībniekiem, aktivitātēm un panākumiem. Tā ir vērsta uz jauno inženieru skaita palielināšanu un sekmēs darbinieku piesaisti klastera dalībniekiem un partneriem. Ņemot vērā mūsdienu informācijas aprites kanālus, lapa kalpos arī par informācijas avotu klastera dalībnieku informēšanai par nozares un LETERA Klastera aktualitātēm.

Izstādes Evertiq Expo Lund apmeklējums

Eksporta apjomu palielināšanai LETERA Klasteris šajā ceturksnī organizēja tikšanos ar potenciālajiem sadarbības partneriem izstādes “Evertiq Expo Lund” ietvaros. Evertiq Expo ir specializēta elektronikas table-top izstāde, kurā notiek produktu tehniskās prezentācijas, konference un iepazīšanās ar nozares start-up uzņēmumiem. Ar saviem un citu klastera dalībnieku pakalpojumiem un ražotajiem produktiem potenciālos sadarbības partnerus Zviedrijas dienvidu pilsētā Lundā iepazīstināja SIA “Volburg”, SIA “Silmor” un AS “Alfa RPAR”.

Lego un Škoda rūpnīcu apmeklējums Čehijā

Ar LETERA Klastera atbalstu SIA “Silmor” un SIA “HansaMatrix Ventspils” piedalījās ES-Japānas sadarbības centra organizētajā seminārā “LEAN in Europe – Lego un Škoda.” Seminārs tika organizēts ar mērķi integrēt LEAN metodes Industry 4.0 sistēmā –  uz datiem balstītu lēmumu pieņemšana, lai nodrošinātu efektivitātes celšanu. Vizītes laikā klastera dalībnieki kopā ar kolēģiem no visas Eiropas apmeklēja Škoda rūpnīcas LEAN mācību centru, Lego rūpnīcu un tikās ar EU-Japan Centre for Industrial Cooperation pārstāvjiem. Vizīte rezultējās ar vairāk kā 26 jauniem kontaktiem gan LEAN ieviešanā, gan potenciālas sadarbības attīstībā.

3D displeju tirgus izpēte

Lai sekmētu Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra ietvaros izstrādāto produktu tehnoloģisko pilnveidi, tirgus potenciāla apzināšanu un pārdošanas plānu izstrādi, LETERA Klasteris ir iegādājies jaunu tirgus pētījumu “3D Display – Market Analysis, Trends and Forecasts“. Tirgus pētījuma iegāde sniegs iespēju LETERA Klastera dalībniekiem veikt padziļinātu interesējošo tirgu izpēti un apzināt potenciālo partneru loku, ar ko uzsākt sadarbības sarunas. Tirgus pētījumi ir nozīmīgs informācijas avots, ko klastera dalībnieki izmanto apgrozījuma un eksporta apjomu pieaugumu veicināšanai, kā arī produktivitātes celšanai.

Jauns klastera dalībnieks

LETERA Klasterī ir iestājies jauns dalībnieks – SIA “Vivid Tech”, kas nodarbojas ar viedu, digitālu informatīvo zīmju izstrādi un ražošanu mazumtirdzniecības vajadzībām.

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/