Klastera aktualitātes 2/2020
30/06/2020
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2020.gada 2.ceturksnī.

Apstiprināts projekts “New European Electronics for Global Health and Wellbeing”

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LETERA klastera sadarbībā ar Functional Print Cluster no Spānijas, Organic Electronics Saxony no Vācijas, RoHealth – The Health Cluster in Romania no Rumānijas un Interizon Foundation no Polijas sagatavoto projekta pieteikumu “New European Electronics for Global Health and Wellbeing”. Konsorcija sagatavotais projekts ir viens no 10 Eiropas Komisijas atbalstītiem projektiem COSME programmas ietvaros. COSME ir Eiropas Savienības programma mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas celšanai.

Projekta mērķis ir izveidot klasteru partnerību, kas darbojas ar elektronikas tehnoloģijām, kuras piemēro veselības un labklājības nozarēs, un sekmēt Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu starptautisko konkurētspēju šajās jomās.

Šāda Eiropas klasteru stratēģiskā partnerība ļaus klasteriem palielināt savu konkurētspēju un inovāciju potenciālu, veicinot starptautisko sadarbību starp klasteru dalībniekiem. Projektā tiks izveidota jauna globāla vērtību ķēde, balstoties uz inovatīvu starpvalstu sadarbības pieeju, kas vērsta uz starpnozaru sadarbību, lai kopīgi komercializētu dažādas tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus elektronikas jomā, kas tiek pielietota veselības un labklājības nozarēs, un kuru klasteri un to dalībnieki virzīs starptautiskajos tirgos, kas tiks identificēti projektā.

Projekta uzdevumi:

  • klasteru un klasteru dalībnieku sadarbības veicināšana;
  • internacionalizācijas stratēģijas izstrāde;
  • jaunas vērtību ķēdes attīstība, lai pozicionētu klasteru dalībniekus Eiropas līmeņa konsorcijos.

Projekta “New European Electronics for Global Health and Wellbeing” budžets ir 220`231 EUR, no kā Eiropas Savienības finansējums sastāda 198`208 EUR un klasteru līdzfinansējums 22`023 EUR. Plānots, ka projekta īstenošana tiks uzsākta 2020.gada septembrī. Projekta ilgums 18 mēneši.

COVID-19 krīzes ietekmes mazināšana

LETERA klasteris ir nozīmīga platforma visai elektronikas un elektrotehnikas nozarei, kas apstiprinājās šajā ceturksnī, kad uzņēmumiem bija nepieciešams ātri saņemt informāciju par rīcību COVID-19 izraisīto risku novēršanā un pieejamiem atbalsta instrumentiem krīzes ietekmes mazināšanai. Klasteris aktīvi sadarbojās ar dalībniekiem, sniedzot nepieciešamo informāciju un konsultācijas. Tāpat regulāri tika veikts klasteru dalībnieku monitorings par krīzes ietekmi uz uzņēmumiem. Kā liecina veikto aptauju dati, ārkārtējās situācijas laiku un COVID-19 krīzes ietekmi LETERA klastera dalībnieki pārdzīvoja dažādi. Lielākajai daļai klastera dalībnieku ir samazinājies pasūtījumu apjoms un krities apgrozījums, kā arī nozari būtiski ietekmēja apgrūtinātā loģistika.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/