Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera attīstības projekts

Klasteru attīstības programmas ietvaros Ekonomikas ministrijas līdzfinansēts projekts „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera attīstības projekts” (līgums Nr.Līg-2011/08).

Projekta mērķis:

Elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares klastera attīstības veicināšana, attīstot jaunus E&E nozares attīstības virzienus, stiprinot starptautisko sadarbību un mārketinga kapacitāti, kā arī atbalstot jauniešu piesaisti nozarei.

Projekta aktivitātes: 

E&E nozares klastera potenciālo starptautisko projektu apzināšana un pieteikumu sagatavošana.
Klastera starptautiskās sadarbības veicināšana.
Mārketinga aktivitātes
Sadarbības sekmēšana ar izglītības un zinātnes institūcijām, organizējot pasākumus jauniešu piesaistei nozarei
Klastera sadarbības veicināšanas pasākumi

Projekta ietvaros sagatavotie materiāli:

Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares katalogs
Projekta ietvaros ir sagatavots klastera dalībnieku katalogs latviešu un angļu valodā, elektroniskā veidā. Tika veikta informācijas apkopošana par klastera dalībniekiem – uzņēmumu, izglītības un zinātnes iestāžu pamatinformācija, kontakti, darbības virzieni, apgrozījums un eksporta dati, galvenie tirgi un sadarbības intereses.
Elektronikas un elektrotehnikas nozares katalogu varat apskatīt šeit

Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades radioelektronikas pulciņa programma un mācību materiāli 

Projekta ietvaros ir veikta radioelektronikas pulciņa mācību programma dažādām vecuma grupām novērtēšana un tās satura aktualizēšana. Aktualizētā pulciņa mācību programma ir izstrādāta ievērojot dažādus skolēnu sākotnējās sagatavošanas līmeņus. Radioelektronikas pulciņa mācību programmu varat apskatīt šeit. Atbilstoši aktualizētajai Radioelektronikas pulciņa mācību programmai ir sagatavoti ilustrēti mācību materiālu komplekti radioelektronikas pulciņa nodarbībām. Kopā ir izstrādāti 20 mācību materiālu komplekti latviešu valodā, kas paredzēti divām skolēnu vecumu grupām: 8-12 gadi un 12-16 gadi. Mācību komplekti sevī ietver gan teorētisko daļu, gan praktiskos uzdevumus, elektronisko shēmu rasējumus un to montāžas aprakstus. Katram praktiskajam uzdevumam ir sastādīts saraksts ar nepieciešamajiem montāžas komponentiem, materiāliem un instrumentiem.

Starpnozaru sadarbības pasākumi 
Projekta ietvaros 01.12.2011. notika seminārs „Kodolavāriju ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”. Semināra mērķis bija palīdzēt apzināties un izvērtēt riskus, kas saistīti ar izejmateriālu un produktu iegādi, produkcijas kvalitātes uzraudzību. Uzņēmējiem bija iespēja noskaidrot, kāda papildus kontrole nepieciešama un kā samazināt riskus, ko rada radionuklīdu iespējamā nonākšana izejvielās vai gatavajā produkcijā.Semināra „Kodolavāriju ietekme uz Latvijas tautsaimniecību” prezentācijas varat apskatīt šeit:
Normatīvie akti, Eiropas Savienības regulas un direktīvas
Andris Abramenkovs, Valsts Vides Dienesta Radiācijas Drošības centra direktors
Spektrometriskās iekārtas radionuklīdu noteikšanai
Sergejs Kims, SIA “Baltic Scientific Instruments”
Rekomendācijas radioaktīvā piesārņojuma kontroles sistēmas izveidei
Dzintars Zariņš, SIA”Dozimetrs”
Rokas instrumenti radiācijas mērīšanai. Radiācijas mērīšanas metodika
Sarmīte Kalēja, SIA”Dozimetrs”

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/