Noslēdzies projekts “Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana”
26/02/2021
Autors: LETERA

Projektu “Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana” LETERA īstenoja sadarbībā ar Valsts vides dienestu. Projekta mērķis bija pilnveidot Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitāti un izglītot elektrisko un elektronisko (EEI) iekārtu ražotājus par e-atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

Līdz šim uzņēmumiem nebija pieejami materiāli, kas apkopotu normatīvo aktu prasības un sniegtu praktiskus piemērus par EEI noteikšanu un uzskaiti, tādēļ projektā tika izstrādāta:

  • Rokasgrāmata EEI identificēšanai;
  • Ceļa karte par veicamajām darbībām ražotāja atbildības īstenošanā.

Ar sagatavotajiem materiāliem un aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā aicinām iepazīties, apmeklējot mājas lapu www.e-atkritumi.lv

Pojekta “Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana” ietvaros tāpat tika:

  • Izstrādāti un ieviesti IT risinājumi Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitātes uzlabošanai;
  • Izstrādāta lietošanas instrukcija ražotājiem Reģistra sistēmas lietošanai;
  • Izstrādāta lietošanas instrukcija Valsts vides dienesta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbiniekiem Reģistra sistēmas lietošanai.

Projekts īstenošanas laiks: 01.08.2020-28.02.2021.

Projekts tika realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Projekta Reģistrācijas Nr. 1-08/48/2020.

 

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/