LETERA uzsākusi projekta “Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana” īstenošanu
10/08/2020
Autors: LETERA

LETERA sadarbībā ar Valsts vides dienestu ir uzsākusi projekta “Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana” īstenošanu.

Projekta mērķis

Pilnveidot Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitāti un izglītot elektrisko un elektronisko ražotājus par vides prasībām.

Projekta uzdevumi

  • Ieviest IT risinājumus Valsts informācijas sistēmā “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” atbilstoši sadarbībā ar Valsts vides dienestu izstrādātājām rekomendācijām;
  • Izstrādāt lietošanas instrukcijas Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” lietotājiem;
  • Izveidot “Ceļa karti” elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem par veicamajām darbībām ražotāja atbildības īstenošanā;
  • Sagatavot aprakstu par elektrisko un elektronisko iekārtu identificēšanu atbilstoši vides normatīvajiem aktiem;
  • Izveidot informatīvu kanālu, kurā pieejama informācija elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem par viņu atbildību elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā.

Ar šo projektu tiek turpināta sadarbība ar Valsts vides dienestu un nodrošināta pēctecība LETERA un Valsts vides dienesta realizētajam sadarbības projektam “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana”.

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 1.augusts – 2021.gada 28.februāris.

Projekts (reģ.Nr.1-08/48/2020) tiek īstenots valsts budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursa „Multisektoriālie projekti” aktivitātes „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/