Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana
21/10/2019
Autors: LETERA

LETERA ir noslēgusi līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru
par projekta “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana” īstenošanu.

Projekta mērķis – Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana sadarbībā ar Valsts vides dienestu.

Projektā plānots:

• pilnveidot valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitāti
• izveidot kontroles sistēmu integrētai datu kontrolei un analīzei, lai sniegtu atbalstu Valsts vides dienestam elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībā
• izveidot informatīvu materiālu ražotājiem par Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas sistēmas būtību, ražotāju atbildību un pienākumiem

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. septembris – 2020. gada 30. jūnijs.

 

Projekts (Reģ. Nr.1 08/84/2019) tika iesniegts valsts budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā vadlīnijas „Multisektoriālie projekti”
aktivitātē „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai”.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/