Noslēdzies projekts “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana”
27/05/2020
Autors: LETERA

LETERA sadarbībā ar Valsts vides dienestu īstenoja projektu “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana”, kura mērķis bija pilnveidot elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmu.

Projekta ietvaros tika:

  • sagatavotas rekomendācijas Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitātes uzlabošanai;
  • noteikti riska kritēriji, lai identificētu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotājus, kuru iesniegtajos datos ir neatbilstības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • izstrādāta metodika identificēto risku kontrolei un novēršanai;
  • sagatavoti elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju pārbaudes kritēriji Valsts vides dienestam: izstrādāta elektrisko un elektronisko iekārtu uzskaites un to atkritumu apsaimniekošanas pārbaudes veidlapa un Elektrisko un elektronisko iekārtu uzskaites un atkritumu apsaimniekošanas pārbaudes shēma;
  • sagatavots informatīvs materiāls nozares uzņēmējiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas būtību, ražotāju atbildību, tiesībām un pienākumiem.

Projektam noslēdzoties, 19.maijā norisinājās tiešsaites vebinārs Valsts vides dienesta darbiniekiem “Elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzība”, kurā vebināra dalībnieki tika iepazīstināti ar:

  • projekta mērķiem, rezultātiem un izstrādātajiem materiāliem;
  • Valsts informācijas sistēmu “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” un tajā pieejamajiem datiem;
  • aktualitātēm elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos.

Projekts īstenošanas laiks: 01.10.2019. – 31.05.2020.

Projekts tika realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai”. Projekta Reģistrācijas Nr.1 08/84/2019.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/