LETERA prioritāte 2024.gadam – Aizsardzības un drošības industrijas attīstība
03/04/2024
Autors: LETERA

27.martā notika ikgadējā LETERA biedru kopsapulce, kurā tika sniegts atskats uz paveikto 2023.gadā, izvirzītas prioritātes 2024.gadam un ievēlēta jauna LETERA valde. Par vienu no asociācijas galvenajām prioritātēm 2024.gadam tika izvirzīta Aizsardzības un drošības industrijas attīstība.

Aizsardzības un drošības industrijas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp Latvijas rūpniecības nozaru organizācijām LETERA kopā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC), Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶIFA) un Latvijas Kokrūpniecības federāciju (LKF) 2024.gada sākumā nodibināja jaunu, kopīgu organizāciju – Latvijas Industrijas attīstības konfederāciju (LIAK).

LIAK galvenie darbības mērķi:

 • Ražošanas attīstība – veicināt efektīvu ražošanas procesu attīstību, nodrošinot efektivitāti un resursu optimizāciju
 • Inovāciju atbalsts – stimulēt inovācijas un jauninājumus ražošanas jomā, nodrošinot tehnoloģisko progresu un konkurētspēju
 • Aizsardzības un drošības industrijas attīstība – kopīgi strādāt pie aizsardzības industrijas attīstības, īpaši pie aizsardzības un drošības produktu un tehnoloģiju attīstības atbalsta.

“AR ŠIEM MĒRĶIEM UN UZDEVUMIEM LATVIJAS INDUSTRIJAS ATTĪSTĪBAS KONFEDERĀCIJA VĒLAS RADĪT DINAMISKU UN EFEKTĪVU PLATFORMU, KAS SPĒJ ATBALSTĪT UN VEICINĀT RŪPNIECĪBAS NOZARU IZAUGSMI LATVIJĀ UN IESAISTĪT INDUSTRIJU AIZSARDZĪBAS JOMAS ATTĪSTĪBĀ,” INFORMĒJOT LETERA BIEDRUS PAR LIAK IZVEIDI, UZSVĒRA LETERA UN LIAK PREZIDENTS NORMUNDS BERGS.

Kopsapulcē par vienu no asociācijas prioritātēm tika izvirzīta LETERA iesaiste Latvijas aizsardzības un drošības jomas attīstītībā, par sadarbības platformu izmantojot LIAK. 2024.gada LETERA prioritātes aptver arī fizikas un STEM izglītības attīstību un nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšanu.

LETERA kopsapulcē tika ievēlēta jauna asociācijas valde, kurā kopā ar līdzšinējiem valdes locekļiem darbu uzsāks Aldis Janevics, SIA “Kompānija NA” valdes priekšsēdētājs un Aigars Laizāns, AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs. LETERA prezidenta amatā uz nākamo termiņu tika pārvēlēts Normunds Bergs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs.

LETERA valde:

 • Prezidents Normunds Bergs – AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs
 • Aldis Janevics – SIA “Kompānija NA”, valdes priekšsēdētājs
 • Aigars Laizāns – AS “Latvenergo”, padomes priekšsēdētājs
 • Agris Ņikitenko – RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekāns
 • Ilmārs Osmanis – SIA “Lightspace Technologies”, valdes priekšsēdētājs
 • Ģirts Ozoliņš – SIA “Erica Synths”, valdes loceklis
 • Jurģis Poriņš – VAS “Elektroniskie sakari”, valdes loceklis
 • Kristaps Rikāns – SIA “Ubiquiti (Latvia)”, direktors
 • Jānis Sams – AS “HansaMatrix”, valdes priekšsēdētājs
 • Dzintars Zariņš – SIA “Dozimetrs”, valdes loceklis
 • Aleksandrs Zaslavskis – AS “Alfa RPAR”, padomes priekšsēdētājs

Atskatoties uz paveikto 2023.gadā, LETERA ļoti aktīvi sadarbojās ar valsts pārvaldes institūcijām uzņēmumu konkurētspējas atbalsta programmu izstrādē. Tā rezultātā apstiprinātas ES fondu atbalsta programmas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošanai, eksporta un sadarbības veicināšanai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei. 2023.gadā Eiropas Komisija apstiprināja arī LETERA un sadarbības partneru no Vācijas, Spānijas un Somijas sagatavoto Erasmus+ programmas projektu “Intelligent printing, flexible and organic electronics Excellence – INFINITE”, ar kuru turpmākos 4 gados Latvijā tiks izveidots profesionālās izglītības ekselences centrs jaunu talantu attīstībai un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai drukātās, elastīgās un organiskās elektronikas jomā.

LETERA biedrus sapulcē uzrunāja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš apņēmās atbalstīt nozari, lai Dronu koalīcijas ietvaros veicinātu dronu ražošanas attīstību Latvijā, Ekonomikas ministrijai izveidojot atbilstošas atbalsta programmas, kā arī turpināt veiksmīgo sadarbību ar LETERA cilvēkresursu attīstības jautājumos.

Ilze Raudiņa, Latvijas IT klasteris, EDIC virziena vadītāja un Baiba Berovska, Latvijas Digitālais akselerators projekta vadītāja iepazīstināja sapulces dalībniekus ar Eiropas digitālās inovāciju centru piedāvātajiem pakalpojumiem uzņēmējiem, ar atbalsta iespējām procesu digitalizācijai un jaunu produktu izstrādei, kā arī ar praktisko pieredzi digitālās transformācijas projektu īstenošanā.

Sapulcē tika turpināta tradīcija LETERA biedriem iepazīstināt citus asociācijas biedrus ar sava uzņēmuma/iestādes produktiem, pakalpojumiem un sasniegumiem vai labo pieredzi, piedaloties „Brīvajā mikrofonā”, kā arī aktualitātes biedri varēja apspriest pasākuma saviesīgajā daļā.

Šogad sapulce notika LETERA biedra VAS “Elektroniskie sakari” telpās, kas ne tikai laipni mūs uzņēma, bet arī iepazīstināja ar saviem pakalpojumiem, tehniskajām iespējām un attīstību. Vēlreiz liels paldies par silto uzņemšanu!

LETERA biedru sapulcē demonstrētās prezentācijas:

40 FOTO

Projekts “EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā” (Nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001)

Projekts “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV; Nr. 101083983)

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/