LETERA paraksta memorandu par Eiropas Digitālā inovāciju centra izveidi
24/07/2020
Autors: LETERA

22.jūlijā tika svinīgi parakstīts saprašanās memorands par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub, EDIH) izveidi. Saprašanās memorands paredz kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, veidojot nacionālo projekta pieteikumu Eiropas Digitālā inovāciju centra izveidei Latvijā.

Eiropas Digitālās inovācijas centra izveides Latvijā mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā. Centru izveide, izmantojot digitālās tehnoloģijas un nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem, saskaņā ar Eiropas Komisijas programmu “Digital Europe” stiprinās uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju. Digitālās inovācijas centros un to izveidotajā tīklā, kas aptvers visu Eiropas Savienību, valsts pārvaldes iestādes un privātie uzņēmumi varēs apmainīties ar informāciju, saņemt atbalstu, kā arī izmēģināt un pārbaudīt digitālās inovācijas.

Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, kas šai kopīgai iniciatīvai apvienoja gan Latvijas nozīmīgāko industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus. Digitālās inovācijas centra apvienības memorandu parakstīja Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, LETERA, LETERA biedri Elektronikas un datorikas datorzinātņu institūts un Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Kokrūpniecības federācija, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Pārtikas uzņēmumu federācija, Rīgas Biznesa skolas padomnieku konvents, Rīgas Stradiņa universitāte un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

“Šis ir unikāls notikums, kad dažādu Latvijas vadošo tautsaimniecības nozaru un akadēmiskās vides lielākās pārstāvniecības sanākušas kopā, lai kaut ko radītu,” uzsver Gatis Ošs, Latvijas IT klastera valdes priekšsēdētājs, norādot: “Latvija ir unikāla ar to, ka jau šobrīd valstī visiem ir pieejama pilnvērtīga infrastruktūra, taču valda plaisa starp ļoti augstu tehnoloģiju pieejamību un relatīvi vāju spēju šīs priekšrocības izmantot. Galvenie izaicinājumi nākamajiem septiņiem gadiem, balstoties uz Eiropas Komisijas iniciatīvu pasaules līmenī un vietējā tirgū, ir uzņēmējdarbības digitalizācija un arvien lielāka moderno tehnoloģiju ietekme mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmei un konkurētspējas stiprināšanai.”

Memoranda parakstīšana apliecina iesaistīto pušu pārliecību, ka Latvijā ir nepieciešams izveidot augsta līmeņa digitālās ekselences centru, kura piedāvāto pakalpojumu klāsts veicinās uzņēmējdarbības produktivitāti un konkurētspēju Latvijā. Būtiski identificēt digitalizācijas attīstības tendences ražojošajās nozarēs, kā arī veicināt Latvijas ražojošo nozaru uzņēmumu kopsadarbību ar nacionālā mēroga un Eiropas līderiem digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešanā.

Apvienība veicinās arī ciešāku sadarbību starp zinātnes pētniecības institūcijām (universitātēm, zinātniskajiem centriem) un industriju, tādējādi nodrošinot pētniecības un attīstības projektu pilnveidi, radot inovāciju ekosistēmu un attīstot starpdisciplināru pieeju augstākajai izglītībai datorzinātnē, stiprinot Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, starptautisko atpazīstamību un datorzinātnes ilgtspējību atbilstoši darba tirgus prasībām. Iesaistītās puses apņemas kopīgi uzsākt izstrādāt pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidei Latvijā, definējot tautsaimniecības digitālās transformācijas vīziju, misiju un mērķus, kas paredz balstīties uz Latvijas uzņēmumu digitālās attīstības briedumu, tendencēm un vajadzībām.

9 FOTO

 

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/