LETERA aicina augstākās valsts amatpersonas nodrošināt iespēju katram skolēnam kvalitatīvi apgūt fiziku
15/12/2021
Autors: LETERA

LETERA sadarbībā ar Latvija Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, Latvijas Kokrūpniecības federāciju, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju ir sagatavojusi un nosūtījusi vēstuli LR Prezidentam E.Levita kungam, Ministru prezidentam K.Kariņa kungam, izglītības un zinātnes ministrei A.Muižnieces kundzei, ekonomikas ministram J.Vitenberga kungam ar aicinājumu NODROŠINĀT IESPĒJU KATRAM SKOLĒNAM LATVIJĀ KVALITATĪVI APGŪT FIZIKU.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas vidējā termiņa darba tirgus prognozēm 2027. gadā augstākās kvalifikācijas speciālistu iztrūkums STEM virzienos var sasniegt 14 tūkstošus. To noteicošo īpatsvaru veidos speciālisti fizikālo un inženierzinātņu jomās. Ar katru gadu samazinās arī to vispārizglītojošo skolu skaits, kurās jaunieši izvēlas kārtot centralizēto fizikas eksāmenu. Ja 2011. gadā to izvēlējās skolēni 81% skolu, tad 2021. gadā tādas bija tikai 44% skolu.

Esam strauji krītošā lejupejošā līknē. Šī situācija apdraud ne tikai Latvijas sekmīgāko, augstas pievienotās vērtības uzņēmumu iespējas ilgtermiņā turpināt darbu Latvijā un līdz ar to papildināt valsts nodokļu ieņēmumus, bet arī degradē Latvijas vidējās izglītības statusu, kuras obligāta sastāvdaļa nav jauniešu izpratne vismaz par dabaszinātņu pamatiem. Pēc Eurostat datiem 2018. gadā dabaszinātnes (bez IT) valstī apguva tikai 2,7% no studējošo skaita, Latvijai ierindojoties pēdējā vietā starp Eiropas Savienības valstīm! Vācijā dabaszinātņu studenti sastāda 10,2%, Francijā 9,5%, vidēji ES – 8,1%.

Lai situāciju uzlabotu, aicinām augstākās valsts amatpersonas steidzami rast iespēju valsts līmenī atbalstīt un rast finansējumu šādām atslēgas iniciatīvām, kas sniegs iespēju katram skolēnam Latvijā vienlīdz kvalitatīvi apgūt fiziku:

  • Nodrošināt katru fizikas skolotāju ar pilnu mācību stundu vadīšanai nepieciešamo darba pamatkomplektu – mūsdienīgu, starptautiski atzītu mācību grāmatu, kvalificētu ekspertu apstiprinātiem stundu plāniem un saistīto eksperimentu aprakstiem un to veikšanai nepieciešamajiem pamatkomplektiem. 
  • Nodrošināt obligāta centralizētā dabaszinātņu eksāmena ieviešanu pamatskolas noslēgumā un obligāta centralizētā eksāmena kādā no dabaszinātņu jomām (fizikā vai ķīmijā, vai bioloģijā, vai dabaszinātnēs) ieviešanu vidusskolā.
  • Nodrošināt iespējas skolēniem apgūt tehniskās jaunrades interešu izglītību katrā pašvaldībā, paredzot tam valsts finansējumu, lai skolēniem visā Latvijā būtu iespēja piedalīties tehniskās jaunrades nodarbībās tikpat lielā mērā, kā dziedāt korī vai dejot deju kolektīvā.

Uzsveram, ka skolēnu intereses un kompetences vairošanas galvenajiem vēstniekiem ir jābūt skolotājiem. Izglītības sistēmas kvalitāte nevar būt augstāka nekā tās skolotāju kvalitāte. Tāpat aicinām valdību neatlaidīgi turpināt iesākto darbu pie skolotāju algu palielināšanas un skolu tīkla optimizēšanas, kā arī iesakām ieviest valsts atbalsta programmu dabaszinātņu skolotāju atbalstam uz krīzes pārvarēšanas laiku, lai veicinātu topošo un esošu studentu un profesionāļu izvēli par labu skolotāja profesijai, tā nodrošinot pedagogu personāla atjaunotni.

Ar pilnu aicinājuma tekstu varat iepazīties ŠEIT. Paskaidrojošās infografikas pieejamas ŠEIT.

2 FOTO

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/