LETERA turpina īstenot skolotāju apmācības robotikas pulciņu izveidei
27/08/2019
Autors: Foto:

LETERA turpina īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas robotikas un elektronikas jomās. To mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, piedāvājot inovatīvas zināšanas robotikas un elektronikas jomā, un iespēju šīs zināšanas praktiski pielietot vispārējās izglītības vidē.

Mācības tiek organizētas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības pedagogiem:

  • Profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1.-6.klase) – pedagogi apgūst robotu mehānikas izveidi, sensoru izmantošanas principus, servo motoru lietošanu, elektronikas veidošanas pamatus un programmēšanu, izmantojot Makeblock robota konstruktoru. Iegūtās zināšanas tiek nostirprinātas praksē, pašiem uzbūvējot robotu, to programmējot un testējot;
  • Profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (7.-9.klase) – pedagogi apgūst lodēšanas pamatus, robotu shēmu analīzi, robota elektronikas izgatavošanu, multimetra lietošanu, mikrokontrolieru programmēšanas pamatus, robotu vadības programmas un mehānikas izveidi. Apmācību noslēgumā pedagogi saņem pašu izgatavotos līnijsekotāju robotus;
  • Profesionālās kompetences pilnveides kursi elektronikas jomā pedagogi iepazīstas ar galvenajām komponentēm, mikroshēmām, kā arī apgūst elektronikas shēmu lasīšanu, lodēšanas pamatus, elektrisko ķēžu veidošanas principus, multimetra lietošanu, interneta izmantošana jaunu produktu meklēšanā utt.

Projekta īstenošana notiks līdz 2020.gada beigām un šajā laikā ir plānots apmācīt 450 skolotājus visos Latvijas reģionos. Pēc mācību pabeigšanas skolas var kvalificēties tālākiem ESF atbalsta pasākumiem, lai skolā izveidotu interešu pulciņus robotikā vai elektronikā.

Pašlaik norisinās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošana robotikas jomā. Līdz šim ir apmācīti 140 pedagogi, kuri strādā ar skolēniem 1.- 6.klasēs, un 54 pedagogi, kuri strādā ar skolēniem 7.-9.klasēs. Pēc apmācībām 38 skolas ir saņēmušas Makeblock konstruktorus robotikas interešu pulciņa izveidei 1.- 6.klašu audzēkņiem.

Mācības organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LETERA pasākuma „Vispārējo pedagogu tālākizglītība skolas vidē mācību programmu izstrāde un īstenošana 2017.-2020.gadā STEM interešu izglītības jomā” (identifikācijas Nr. VISC 2017/40) ietvaros, un tās tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/