Skolotāji apgūst zināšanas elektronikā un robotikā
16/04/2018
Autors: LETERA

LETERA aprīlī ir uzsākusi īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības robotikas un elektronikas jomā.

Mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, piedāvājot inovatīvas zināšanas robotikas un elektronikas jomā un iespēju šīs zināšanas praktiski pielietot vispārējās izglītības vidē.
Mācības ir paredzētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri strādā ar dažādu spēju līmeņu skolēniem pamatizglītības posmā, kā arī interešu izglītības pedagogiem.

Projekta īstenošana notiks līdz 2020.gada beigām un šajā laikā ir plānots noorganizēt profesionālās kompetences pilnveides mācības robotikas un elektronikas jomā 450 skolotājiem visos Latvijas reģionos. Pēc mācību pabeigšanas skolas var kvalificēties tālākiem ESF atbalsta pasākumiem, lai skolā izveidotu interešu pulciņus robotikā vai elektronikā.

Mācības organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LETERA pasākuma „Vispārējo pedagogu tālākizglītība skolas vidē mācību programmu izstrāde un īstenošana 2017.-2020.gadā STEM interešu izglītības jomā” (identifikācijas Nr. VISC 2017/40) ietvaros, un tās tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/