Klastera aktualitātes 4/2021
30/12/2021
Autors: LETERA Foto: Messe München

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2021. gada 4. ceturksnī

LETERA E&E klastera projekts turpināsies

Ekonomikas ministrija ir radusi iespēju pagarināt Klasteru programmu un piešķirt papildus finansējumu. Papildus finansējums ļaus nodrošināt Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera darbību līdz 2022. gada 30. jūnijam un turpināt iepriekš uzsākto aktivitāšu īstenošanu – atbalstīt tehniskās jaunrades pulciņus un fizikas skolotājus, nodrošināt tikšanās ar partneriem starptautisko nozares izstāžu un konferenču ietvaros, organizēt seminārus un sapulces, popularizēt nozari, īstenot internacionalizācijas pasākumus u.c.

LETERA saņem Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas bronzas līmeņa novērtējumu

LETERA ir saņēmusi Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas (European Cluster Excellence Initiative – ECEI) bronzas līmeņa novērtējumu. ECEI nodrošina klasteru un to sniegto pakalpojumu kvalitātes analīzi, salīdzinājumā ar citiem klasteriem, un mēra klastera attīstības progresu. 2019. gadā Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris pirmo reizi veica Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas bronzas līmeņa novērtējumu, kas bija spēkā līdz 2021. gada augustam. Lai nodrošināt spēkā esošu sertifikātu visā projekta īstenošanas laikā, tika veikts atkārtots novērtējums, saņemot jaunu Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas bronzas līmeņa sertifikātu ar derīguma termiņu līdz 2024. gadam. Vairāk www.letera.lv.

Tikšanās ar sadarbības partneriem izstādē productronica

Klastera un klastera dalībnieku SIA “Silmor”, SIA “Volburg”, SIA “Aretai”, SIA “Maksikoms”, SIA “Eye Roll” pārstāvji klatienē apmeklēja vienu no lielākajām elektronikas izstrādes un ražošanas izstādēm pasaulē productronica un mikroelektronikas izstādi semicon Europe. 2021. gadā abās izstādēs kopā piedalījās 1`130 dalībnieki un tās apmeklēja vairāk kā 20`000 apmeklētāji no 70 valstīm. Vizītes dalībnieki izstādēs tikās ar partneriem ražošanas automatizācijas, jaunu produktu izstrādes, kā arī pētniecības un attīstības jomās.

Iegādāti jauni tirgus pētījumi

Ar Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera atbalstu klastera dalībnieki AS “Alfa RPAR”, SIA “Mtrx International” un AS “SAF Tehnika” ir iegādājušies divus jaunus IoT jomas tirgus pētījumus – tirgus pētījumu par IoT pielietojumu lauksaimniecībā un dārzkopībā “Agriculture IoT Market by Component, by Application and Region – Global Forecast to 2027” un  IoT jomas uzņēmumu datu bāzi “IoT system integration & services companies 2021”.

Vebinārs “Emporium – platforma 5G ekosistēmas dalībnieku biznesa attīstībai un jaunu partnerību veidošanai”

2021. gada 4. ceturksnī LETERA klasteris turpināja organizēt seminārus par jaunākajām ražošanas tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem. Lai klastera dalībniekus un partnerus iepazīstinātu ar 5G Techritory foruma ietvaros radīto B2B sadarbības un tīklošanās platformu biznesam, tika organizēts vebinārs “Emporium – platforma 5G ekosistēmas dalībnieku biznesa attīstībai un jaunu partnerību veidošanai”. Vebinārā tika sniegta informācija par Emporium platformas sniegtajām iespējām biznesa un R&D attīstībai, Eiropas programmu (Digital Europe, IPCEI, Horizon u.c.) līdzekļu piesaistei, kā arī varēja apgūt darbošanos ar platformu.

Vebinārs “Jaunas atbalsta iespējas komersantiem inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei”

Sadarbībā ar Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centru tika noorganizēts pasākums par sadarbības iespējām inovāciju un jaunu produktu veidošanā – “Jaunas atbalsta iespējas komersantiem inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei”. Vebinārā LETERA klasteris informēja par Kompetences centru programmas nozīmi un līdzšinējo pieredzi jaunu produktu veidošanā sadarbībā ar nozari, Ekonomikas ministrija iepazīstināja ar plānotajām atbalsta programmām inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei uzņēmumos un energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī norisinājās nozares un ministrijas diskusija par atbalstu instrumentu ieviešanu komersantos. Pasākumā piedalījās 51 dalībnieks, pārstāvot 37 dažādus uzņēmumus un iestādes.

Dalība tiešsaistes tirdzniecības misijās ar potenciālajiem partneriem no ASV, Izraēlas un Japānas

Ja meklējat jaunus sadarbības kontaktus ASV, Izraēlā un Japānā, tad aicinām piedalīties projekta “New European Electronics for Global Health and Wellbeing” – NE4HEALTH organizētajās tiešsaistes tirdzniecības misijās. Misijas tiek organizētas ar mērķi sekmēt medicīnas, veselības aprūpes un labklājības nozarēs pielietojamu elektronikas iekārtu, produktu un pakalpojumu eksportu uz ASV, Izraēlu un Japānu, atrast partnerus jaunu produktu izstrādei, kopīgu projektu īstenošanai un investīciju piesaistei. 

Tirdzniecības misijas notiks tiešsaistē, dalība misijās ir bez maksas. Vairāk par tirdzniecības misijām un NE4HEALTH projektu www.letera.lv.

Nozares atpazīstamības veicināšana

Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares atpazīstamības veicināšanai un sabiedrības informēšanai par nozares attīstību LETERA klasteris ir izveidojis lapu Facebook sociālajā tīklā – facebook.com/biedribaLETERA. LETERA klastera Facebook lapā tiek publicētas nozares, klastera, tā dalībnieku un partneru ziņas un aktualitātes. Pašlaik lapai ir 1`500 sekotāji un 2021. gada 4. ceturksnī publicētās ziņas ir sasniegušas vairāk kā 45`500 cilvēku auditoriju.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/