LETERA saņem Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas bronzas līmeņa novērtējumu
20/10/2021
Autors: LETERA

LETERA ir saņēmusi Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas (European Cluster Excellence Initiative – ECEI) bronzas līmeņa novērtējumu. ECEI nodrošina klasteru un to sniegto pakalpojumu kvalitātes analīzi, salīdzinājumā ar citiem klasteriem, un mēra klastera attīstības progresu. Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas izveidi 2009. gadā inicēja Eiropas Komisija. Šāds instruments tika ieviests, lai klasteriem sniegtu atbalstu pārvaldības un pakalpojumu attīstībai. Mūsdienās klasteru vadītāji un politikas veidotāji ne tikai Eiropā, bet arī daudzās citās valstīs atzīst ECEI novērtējumu par ticamu “Starptautisku klasteru pārvaldības standartu.”

Bronzas līmeņa novērtējuma saņemšanai klasteri, pamatojoties uz klastera personāla interviju rezultātiem, tiek analizēti pēc 36 kritērijiem: klastera struktūra, klastera pārvaldība un darbības modelis, finansēšanas avoti, sniegtie pakalpojumi klastera dalībniekiem, sadarbība ar klastera dalībniekiem un partneriem, klastera sasniegumi un darbības rezultāti. Iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar citu klasteru darbības rādītājiem. Šādas salīdzinošās novērtēšanas metodika nodrošina iespēju mācīties no citiem klasteriem, lai uzlabotu sava klastera procesus, produktus un pakalpojumus.

LETERA saņemtais novērtējums ir kvalitātes zīme, kas arī sniedz priekšrocības dalībai Eiropas Savienības līmeņa projekta uzsaukumos un atvieglo partneru atrašanu dalībai starptautiskos projektos. LETERA bronzas līmeņa novērtējums ir spēkā līdz 2024.gada 31.augustam. 

Eiropas Klasteru ekselences inciatīvas novērtējumu līdz šim ir veikuši vairāk kā 1330 klasteri no 45 dažādām valstīm. Vairāk par Eiropas Klasteru ekselences inciatīvas novērtējumu – www.cluster-analysis.org

Projekts Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris”

 

 

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/