Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem un valsts atbalsts uzņēmumu digitalizācijai
03/04/2023
Autors: LETERA

LETERA biedru kopsapulces ietvaros asociācijas biedriem bija lieliska iespēja iepazīties ar Eiropas digitālās inovāciju centru piedāvātajiem pakalpojumiem uzņēmējiem, kā arī uzzināt aktuālo informāciju par valsts atbalstu uzņēmumu digitālajai transformācijai.

Kā izriet no LETERA biedru aptaujas, elektronikas nozares uzņēmumiem ir svarīgs atbalsts digitālajai transformācijai. 68% no aptaujā atbildējušiem uzņēmumiem ir norādījuši, ka tiem būtu nozīmīgs atbalsts procesu digitalizācijai, bet 32%, ka tiem ir nozīmīgs aizdevums digitālai transformācijai ar kapitāla atlaidi.

Tādēļ kopsapulcē bija liela interese par plānoto atbalstu ražojošo uzņēmumu digitalizācijai, par ko LETERA biedriem pastāstīja Aiga Irmeja Latvijas IT klastera un Eiropas Digitālās inovācijas centra izpilddirektore. Seminārā biedri tika iepazīstināti ar abiem Eiropas Digitālās inovācijas centriem Latvijā, to atšķirībām, pieejamām atbalsta programmām uzņēmumu digitalizācijai, kā arī ar atbalsta saņemšanas kārtību un atbalstāmajām aktivitātēm.

Eiropas digitālās inovācijas centri ir izveidoti ES programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros. Šādi centri darbojas visās ES dalībvalstīs, lai stiprinātu uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem visā Eiropā. Latvijā ir izveidoti 2 digitālās inovācijas centri: Eiropas Digitālās inovācijas centrs, kuru attīsta Latvijas IT klasteris, un Latvijas Digitālais akselerators. LETERA, kā projekta partneris, ir iesaistījusies Eiropas Digitālās inovācijas centrā un līdzdarbojas arī Latvijas Digitālā akseleratora projektā.

Uzņēmumu digitalizācijai plānotais atbalsts:

  • Grants procesu digitalizācijai (LIAA) – mazais grants 5000 EUR un lielais grants: <100.000 EUR
  • Finanšu instrumenti digitalizācijai (ALTUM) – projektiem no 100.000 EUR (kapitāla atlaide līdz 35%)
  • Digitālās prasmes (EDIC, nozaru asociācijas) – esošās apmācību programmas + jaunas no 2023.Q4
  • Jaunu produktu izstrāde (Kompetenču centri) – programma no 2023.Q4
  • EDIC un Testēšana pirms ieviešanas – līdz 20.000 EUR (80-100%) no 2023.Q3

Lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu, uzņēmumiem sākotnēji pie EDIC ekspertiem būs obligāti jāaizpilda digitālā brieduma tests un jāsaņem ceļa karte. Pēc ceļa kartes saņemšanas uzņēmumi varēs iesniegt pieteikumus LIAA/ALTUM atbalsta programmām digitalizācijas projekta apstiprināšanai.

Process atbalsta saņemšanai:

Digitālā brieduma tests → Ceļa karte → Pieteikuma iesniegšana LIAA/ALTUM, izvērtēšana, projekta apstiprināšana → Projekta īstenošana → Atkārtots digitālā brieduma tests / Sasniedzamo rādītāju pārbaude → Granta apmaksas pieprasījums LIAA / ALTUM kapitāla atlaides piešķiršana.

Ar Aigas Irmejas seminārā demonstrēto prezentāciju varat iepazīties ŠEIT.

LETERA sniegs atbalstu biedriem digitālā brieduma testa aizpildīšanā un digitālās ceļa kartes izstrādē.  Tādēļ aicinām biedrus, kurus interesē atbalsts uzņēmumu digitālajai transformācijai, jau pirms atbalsta programmu darbības uzsākšanas pieteikties konsultācijām:

Kontaktpersona
Ilgmārs Purmalis
LETERA projektu vadītājs
67288360
ilgmars.purmalis@letera.lv

Plašāka informācija par Eiropas Digitālās inovācijas centriem Latvijā www.dih.lv.

5 FOTO

Projekts “EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā” (Nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001)

Projekts Nr.101083983 Development of AI–ICT for Manufacturing EDIH in Latvia (EDIHLV)

 

 

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/