LETERA parakstījusi līgumu par dalību Latvijas Digitālā inovāciju centra projektā
13/01/2023
Autors: LETERA

LETERA ir parakstījusi līgumu ar biedrību „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” par dalību projektā “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia”, ar kuru tiek finansēta Latvijas Digitālā inovāciju centra (LDIC) darbība.

Parakstot līgumu, LETERA ir iekļāvusies LDIC kā projekta partneris. LDIC veido Latvijā plaši pazīstamu organizāciju konsorcijs – Latvijas IT klasteris kā projekta koordinators un 12 dažādi partneri: plānošanas reģioni, nozaru asociācijas, universitātes u.c.

LDIC ir viens no diviem Eiropas digitālās inovācijas centriem Latvijā, kas izveidoti ES programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros. Šādi centri darbojas visās ES dalībvalstīs, lai stiprinātu uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem visā Eiropā.

LDIC ir izveidots ar mērķi veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai. LDIC sniegs atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu digitālai transformācijai, atbalstot digitalizācijas un e-komercijas risinājumu ieviešanu un pilnveidošanu ražojošās nozarēs, t.sk. elektronikas ražošanā.

LDIC sniegtie pakalpojumi:

  • Izpratnes veicināšana un vajadzību definēšana – semināru un kursu organizēšana par iespējām pilnveidot uzņēmuma darbību, kāpināt produktivitāti un celt konkurētspēju, izmantojot digitalizācijas iespējas; digitalizācijas līmeņa noteikšana – digitālā brieduma tests; priekšlikumu sagatavošana digitalizācijas līmeņa paaugstināšanai – izstrādāta digitālās attīstības ceļa karte
  • Tehnoloģiju testēšana un ekspertīze – esošos biznesa procesus novērtēšana, konsultēšana un rekomendāciju sniegšana procesu uzlabošanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas; potenciālo tehnoloģiju piegādātāju ieteikšana, sniedzot iespēju sākotnēji notestēt ieteiktās un pieprasītās tehnoloģijas
  • Apmācības un jaunu tehnoloģiju ieviešana – apmācību organizēšana dažādu līmeņu digitalizācijas jomās; ekspertīzes sniegšana par piemērotākajām atbalsta programmām izvēlēto digitalizācijas risinājumu ieviešanai
  • Izvērtēšana – ieviesto digitalizācijas risinājumu ietekmes novērtējums – atkārtots digitālā brieduma tests; atzinuma sagatavošana par digitālās attīstības ceļa kartē minēto nosacījumu izpildi.

Izpildot digitālā brieduma testu un saņemot digitālās attīstības ceļa karti, uzņēmumi varēs pretendēt uz ES fondu atbalstu ražošanas iekārtu atjaunināšanai un modernizācijai, IT risinājumu iegādei un izstrādei, IT infrastruktūras iegādei, ekspertu konsultācijām un digitālo prasmju pilnveidei. LDIC projekts tiks īstenots līdz 2025.gada 31.augustam. Projekta īstenošanas laikā plānots sasniegt vismaz 1800 uzņēmumus un vismaz 600 no tiem veikt būtiskus uzlabojumus digitālajā pilnveidē.

LETERA projektā nodrošinās mārketinga kampaņu norisi par LDIC aktivitātēm, organizēs informatīvus pasākumus par LDIC un digitalizācijas iespējām, kā arī sniegs biedriem konsultācijas par digitālā brieduma testu aizpildīšanu un digitālās ceļa kartes izstrādi.

Projekts Nr.101083983 Development of AI–ICT for Manufacturing EDIH in Latvia (EDIHLV)

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/