Klastera aktualitātes 3/2018
28/09/2018
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2018.gada 3.ceturksnī.

Pieredzes apmaiņas vizīte SIA “Erica Synths”

LETERA Klasteris organizēja pieredzes apmaiņas vizīti SIA “Erica Synths”. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar modulāro sintezatoru ražošanas vēsturi, Erica Synths attīstību – hobija pārtapšanu vairākmiljonu uzņēmumā, produktu izstrādes un ražošanas procesu. Erica Synths īpašnieks un LETERA valdes loceklis Ģirts Ozoliņš dalījās ar savu pieredzi un atziņām produktu sekmīgai virzībai tirgū, kā arī sniedza priekšlasījumu par Darba Ražīgumu. Klastera dalībniekiem un partneriem bija iespēja iepazīties ar modulāro sintezatoru skanējumu Martas Smilgas sniegtajā muzikālajā performancē, kā arī apspriest nozares aktualitātes neformālā gaisotnē.

Tirdzniecības misija uz ASV

Lai tiktos ar potenciālajiem sadarbības partneriem, Klasteris organizēja SIA “Aerones” un SIA “Sonarworks” tirdzniecības misiju uz ASV. Tirdzniecības misijas ietvaros klastera dalībnieki piedalījās vienā no lielākajiem start-up festivāliem ASV “Disrupt SF 2018”, apmeklēja “CEDIA Expo” un tikās ar Roon, Blue Amber Venture, Room Sound, Google, Amazon, Napster un Karcher pārstāvjiem. Tikšanās klastera dalībniekiem bija ļoti veiksmīgas. To rezultātā pašlaik turpinās sarunas par iespējamo sadarbību un investīcijām uzņēmumos.

Tirgus pētījumu iegāde

Sekmējot Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra ietvaros izstrādāto produktu virzību tirgū, LETERA Klasteris ir iegādājies tirgus pētījumus “Window Cleaning Robot Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2017 – 2025”, “Volumetric Display Market – Forecasts from 2018 to 2023” un “Volumetric Video Market by Volumetric Capture & Content Creation (Hardware (Camera & Processing Unit), Software, and Services), Application (Sports & Entertainment, Medical, Signage, Education & Training), and Geography – Global Forecast to 2023”. Tirgus pētījumu iegāde sniedz iespēju klastera dalībniekiem veikt padziļinātu un specializētu interesējošo tirgu izpēti un apzināt potenciālo partneru loku.

Standarta ETSI 300 330 procedūru izstrāde RFID 13.56MHz mērījumu veikšanai

Lai celtu klasteru dalībnieku konkurētspēju, Klasteris ir veicis standarta ETSI 300 330 ieviešanas prasību izpēti un mērīšanas procedūru izstrādi ar mērķi nodrošināt RFID 13.56MHz iekārtu testēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu Nr.2014/53/ES “Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/5/EK”. Ieviešanas prasību izpēte un mērīšanas procedūru izstrāde ļauj apzināt nepieciešamos resursus standarta ieviešanai un iekļaušanai akreditācijas sfērā. Standarta ETSI 300 330 ieviešana nodrošinās klastera dalībniekiem iespēju ātrāk virzīt tirgū jaunus produktus, kontrolēt produktu kvalitāti, samazināt produktu pašizmaksu un atrisināt tehnoloģiskās neskaidrības.

Tikšanās ar Kazahstānas Elektroniskās un Aerokosmonautikas rūpniecības ministriju

25.septembrī LETERA, Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris un SIA “LEITC” tikās ar Kazahstānas Elektroniskās un Aerokosmonautikas rūpniecības ministrijas pārstāvjiem, kas bija ieradušies ar mērķi iepazīties ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas nozari un nodibināt kontaktus starpvalstu sadarbībai. Viesi tika iepazīstināti ar SIA “LEITC”, LETERA un klastera darbību, nozari, tās sasniegumiem un klastera dalībnieku darbības virzieniem, kā arī tika apspriesti iespējamie sadarbības virzieni. Kazahstānas delegācija vizītes ietvaros apmeklēja arī klastera dalībnieka SIA “HansaMatrix Ventspils” rūpnīcu un Ventspils augstskolu.

Dalība starptautiskās konferencēs

LETERA Klasteris piedalījās Eiropas komisijas organizētājā konferencē “Single Market Forum 2017/2018 – Closing event: 25 Years, European, free and single”. Konferencē eksperti sniedza noderīgu informāciju, kas tālāk būs izmantojam klastera dalībnieku informēšanai, par ES Vienotā tirgus nākotnes mērķiem, ieguvumiem no dalības Vienotājā tirgū un par risinājumiem stiprinātu Vienotā tirgus darbības stiprināšanai. Tāpat tika diskutēts par brīvas preču aprites iespējām un izaicinājumiem, mazumtirdzniecības aspektiem, par digitāliem risinājumiem MVU izaugsmes sekmēšanai ES Vienotajā tirgū un kā palīdzēt uzņēmumiem piedalīties ES publiskajos iepirkumos. Septembra beigās LETERA Klastera pārstāvji un klastera dalībnieki piedalījās Baltijas jūras reģiona 5G ekosistēmas forumā “5G Techritory”. Šis bija viens no lielākajiem 5G tehnoloģiju pasākumiem pasaulē, kurā piedalījās 70 augsta līmeņa lektori no Eiropas, Āzijas un ASV. Forumā tika apspriesta 5G tehnoloģiju ieviešana globālā mērogā, 5G tehnoloģiju sniegtais progress viedo pilsētu (smart city), viedās mobilitātes (smart mobility), viedās veselības aprūpes (smart healthcare) un viedās ražošanās (Industry 4.0) attīstībā.

Dalība Klasteru dienā 2018

LETERA Klasteris jau otro gadu piedalījās Ekonomikas ministrijas organizētajā Klasteru dienā. “Klasteru dienā 2018” Ekonomikas ministrijas, Centrālās finanšu līguma aģentūras, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas Investīcijas un Attīstības aģentūras pārstāvjus un citas klasteru organizācijas tika iepazīstinātas ar LETERA Klastera līdz šim paveikto 2018.gadā un nākotnes plāniem.

Jauni klastera dalībnieki

Klasterim pievienojušies jauni dalībnieki:

  • SIA “Lightspace Technologies” – unikālu, telpisku 3D attēlu displeju tehnoloģiju ar pielietojumiem medicīnā, zinātnē un AR/MR tehnoloģiju attīstītājs
  • SIA “Aerones” – augstas celtspējas (līdz 200 kg) bezpilota lidaparātu ugunsdzēsībai, glābšanas darbiem, kā arī sportam izstrādātājs
  • SIA “Sonarworks” –  audio (IT) programmatūras izstrādātājs

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/