Klastera aktualitātes 1/2018
29/03/2018
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2018.gada 1.ceturksnī.

Klastera dalībnieku pilnsapulce

26.martā norisinājās Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera, klastera dalībnieku un partneru pilnsapulce. Sapulcē klastera vadības komanda informēja par 2017.gadā īstenotajām aktivitātēm, to rezultātiem un finansējuma izlietojumu, kā arī tika nosprausti klastera darbības virzieni 2018.gadam un apstiprināts plānotais budžets. Klastera dalībnieki un partneri kā prioritārus 2018.gadā izvirzīja trīs darbības virzienus:

  • veicināt bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu darbību elektronikā un robotikā
  • popularizēt elektronikas un elektrotehnikas nozari
  • paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju.

Aktivitāšu īstenošanos šajos darbības virzienos tika apstiprināts budžets 128`896 EUR apmērā, no kā 109`561 EUR veido ERAF finansējums, bet 19`335 EUR klastera dalībnieku līdzfinansējums.

Ārvalstu vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem

Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris organizē braucienu uz „Hannover Messe 2018”. “Hannover Messe” ir viena no lielākajām inženiernozarēm veltītajām izstādēm, kuru katru gadu apmeklē vairāk kā 735`000 apmeklētāju no visas pasaules, tādēļ klastera dalībniekiem tiek sniegta iespēja vienkopus satikt pēc iespējas vairāk esošos un potenciālos sadarbības partnerus. Piedaloties vizītē, klastera dalībnieki no projekta līdzekļiem var saņemt finansiālo atbalstu 85% apmērā no ceļa, naktsmītnes un dienas naudas izdevumiem.

Seminārs par ALTUM atbalsta programmu aktualitātēm

24.janvārī norisinājās klastera dalībnieku tikšanās ar ALTUM pārstāvjiem ar mērķi diskutēt par aktualitātēm un iespējām energoefektivitātes veicināšanas jomā, kā arī uzzināt par ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām uzņēmumu investīciju projektu īstenošanai. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar ALTUM atbalsta programmu aktualitātēm, kas būtu izmantojamas klastera dalībnieku konkurētspējas celšanai:

  • Energoefektivitātes pasākumi (aizdevumi uzņēmumu energoefektivitātei, ESKO projekti)
  • Paralēlie (mezanīna) aizdevumi – būtība un pamatnosacījumi
  • MVU izaugsmes aizdevumi
  • Kredītu garantiju būtība
  • Eksporta garantijas kā nodrošinājums

Jauna EMS testēšanas standarta ieviešana

Lai celtu klasteru dalībnieku konkurētspēju, klasteris ir veicis standarta ETSI 300 330 ieviešanas prasību izpēti ar mērķi nodrošināt RFID 13.56MHz iekārtu testēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu Nr.2014/53/ES “Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/5/EK”. Pamatojoties uz ieviešanas prasību analīzi, turpmāk tiks izstrādātas procedūras mērījumu veikšanai un standarts tiks iekļauts akreditācijas sfērā, nodrošinot klastera dalībniekiem iespējas ātrāk virzīt tirgū atbilstošus jaunos produktus, to kvalitātes paaugstināšanu, pašizmaksas samazināšanu un tehnoloģisko neskaidrību ātrāku atrisināšanu.

Atbalsts elektronikas un robotikas konkursiem

Veicinot bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu darbību elektronikā un robotikā, ar Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera atbalstu tika sarūpētas balvas elektronikas, robotikas un matemātikas konkursu laureātiem. Klasteris atbalstīja Preiļu robotikas čempionāta, Ventspils starptautiskā konkursa-praktikuma radioelektronikā, robotikas sacensību “Siguldas kauss 2018” un konkursa “Rēķini galvā” norisi.

Ekselences balvu fizikā saņem Ilgonis Vilks no Jūrmalas Alternatīvās skolas

Lai motivētu fizikas skolotājus apmācību procesā ieviest skolēniem saistošus apmācību paņēmienus un bērnos radītu padziļinātu interesi par fiziku un arī citiem eksaktajiem mācību priekšmetiem, katru gadu labākajam fizikas skolotājam klasteris sadarbība ar Latvijas Universitātes fondu pasniedz “Ekselences balvu”. Šogad “Ekselences balvu” fizikā saņēma Ilgonis Vilks no Jūrmalas Alternatīvās skolas.

Jaunas mājas lapas izveide

Klastera starptautiskās atpazīstamības celšana nav iespējama bez atbilstošu integrētā mārketinga instrumentu izmantošanas. Viens no svarīgākajiem instrumentiem informācijas pasniegšanai ir interneta mājas lapa. Lai atvieglotu klastera un klastera dalībnieku savstarpējo un ārējo komunikāciju, projekta ietvaros ir izstrādāta jauna, mūsdienu tehnoloģiju laikmetam atbilstoša interneta mājas lapa – www.letera.lv.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/