Veikts pētījums “Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas attīstība”
07/02/2024
Autors: LETERA

Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 2023.gada decembrī pabeidza darbu pie pētījuma “Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas attīstība”.

Pētījuma mērķis ir veikt pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas esošās situācijas analīzi Baltijas reģionā un izpētīt pusvadītāju nozares globālās tendences,

  • identificējot Latvijas iespējas un potenciālu iekļauties globālajā pusvadītāju vērtību ķēdē
  • novērtējot ietekmi uz Latvijas ekonomiku
  • izstrādājot priekšlikumus pētniecības, izglītības un inovāciju un uzņēmējdarbības vides attīstībai.

Pētījumā ir veikts Baltijas pētniecības infrastruktūras un intelektuālā potenciāla novērtējums un sagatavoti ieteikumi, veikta Latvijas pusvadītāju vērtību ķēdi pārstāvošo uzņēmumu izpēte, apskatīti Baltijas valstu pusvadītāju inovāciju un jaunuzņēmumu sasniegumi un perspektīvas, identificēti pasaules vadošo izglītības iestāžu un pētniecības institūti pusvadītāju jomās, noteikti pasaules vadošie uzņēmumi (katrā no pusvadītāju vērtību ķēdes posmiem), veikts pusvadītāju vērtību ķēdes globālo tendenču novērtējums, izanalizētas Latvijas stiprās un vājās puses, sniedzot priekšlikumus par pusvadītāju vērtību ķēdes posmu potenciāla attīstību, izstrādāta detalizētas stratēģija un rīcības plāns pusvadītāju nozares attīstībai, veikta Latvijas ekonomisko un konkurētspējas ieguvumu prognozēšana, izstrādāts finanšu modelis, identificēti finansējuma avoti un atbalsta instrumenti un pamatojums.

Pētījuma rezultātā par Baltijas reģiona nākotnes stratēģiju pusvadītāju nozarē izceļas vajadzība veidot ciešu sadarbību starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm, definējot skaidras nišas un specializācijas, piesaistot finanšu resursus, un sekmējot inovācijas un kvalificēta darbaspēka pieejamību. Kopumā, Latvijas stiprās puses pusvadītāju vērtību ķēdē ir galvenokārt sarežģītu galaproduktu ražošana, piemēram, tīkla maršrutētāji. Šādiem produktiem ir nepieciešamas augstākās klases intelektuālās spējas, kas ir pamatā tam, ka Latvija var izaudzēt inženiertehniskos talantus augsto tehnoloģiju mikroelektronisko sistēmu izstrādājumiem. Latvijas izglītības iestāžu stiprās puses pusvadītāju vērtību ķēdē ir fundamentālā materiālzinātne, uzlabotas optoelektroniskās testēšanas iespējas.

Pētījums “Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas attīstība” ir īstenots trīs daļās:

  • Primārais pētījums – Esošās situācijas analīze Baltijas reģionā
  • Sekundārais pētījums – Pusvadītāju nozares globālās tendences.
  • Trešā daļa – Latvijas pusvadītāju nozares stratēģijas izstrāde.

Latvijas stratēģija pusvadītāju nozares attīstībai paredz pusvadītāju jomas kapacitātes stiprināšanu ilgtermiņā, veicinot talantu piesaisti un noturēšanu, izveidojot jaunas mācību programmas un palielinot izpratni par nozari. Uzsvars tiek likts uz kompetenču celšanu un sadarbību starp akadēmisko un rūpniecisko sektoru, kā arī nišu identificēšanu produktiem un tehnoloģijām ar augstu pievienoto vērtību un nesātinātiem tirgiem.

Stratēģijā paredzētas aktivitātes, kas ietver dizainu, testēšanu, iepakošanu un pilotlīniju izveidošanu, īpaši uzsverot silīcija un polimēru fotonikas nozari. Līdztekus tam tiek plānots papildināt testēšanas un dizaina laboratorijas ar iepakošanas iekārtām, kas atbalstīs jaunuzņēmumu un esošo uzņēmumu attīstību Latvijā.

Ar pilnu pētījumu varat iepazīties ŠEIT. Pētījuma kopsavilkums pieejams ŠEIT.

Pētījums veikts pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pasūtījuma.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/