Radīta Latvijā pirmā digitālā mācību platforma izglītojošajā robotikā
14/02/2022
Autors: LETERA

LETERA biedrs SIA “ROBO HUB” radījusi Latvijā pirmo digitālo mācību un metodisko līdzekli izglītojošajā robotikā (DMML). Platformā ietverts mācību saturs, metodiskie materiāli un interaktīvie uzdevumi skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī individuālai lietošanai mājas apstākļos. Projekts tapis sadarbībā ar Eiropas sociālo fondu un ir pieejams tiešsaistē https://www.robohub.online/

Mācību vielas apgūšanā liela nozīme ir arī veidam, kādā tā tiek pasniegta – pedagoģiskā pieeja ar paskaidrojošiem tekstiem un bildēm mācību grāmatās vairs nespēj konkurēt ar mūsdienu metodēm. Pedagogu uzdevums ir pielāgoties laikam un piedāvāt mācīšanās metodes, kas spēj noturēt bērniem uzmanību mācību vielas apguvē.

Balstoties uz uzkrāto pieredzi izglītības un tehnoloģiju jomā kopš 2016. gada, robotikas skola ROBO HUB ir izstrādājusi digitālo mācību metodisko līdzekli izglītojošajā robotikā, kas paredz mācīšanos ar skolotāja palīdzību, kā arī ar pašvadītu mācīšanos. Izglītojošā robotika ir aizaujošs mācību process, kas bērniem sniedz iespēju apgūt nepieciešamās prasmes, kur viens no galvenajiem pamatprincipiem ir mācīšanās darot. Jau pirmsskolas izglītības posmā tiek attīstītas spējas plānot, stāstīt par savām iecerēm, īstenot tās un novērtēt projektu rezultātus. Mācību procesā tiek apgūtas jaunas iemaņas, kas veido izpratni par lietu secību, likumsakarībām un mehāniskiem procesiem. Modelējot bērnam tiek attīstīta iztēle, taču programmējot – algoritmiskā domāšana. Rezultātā bērni iemācās saprast atšķirību starp virtuālo un reālo pasauli, apgūst zināšanas par digitālo tehnoloģiju un sadzīves procesu lomu ikdienā.

Platformā visiem reģistrētajiem lietotājiem ir iekļautas nodarbības, kas satur teorētisko daļu, praktisko konstruēšanas daļu, interaktīvos uzdevumus ar vērtēšanas skalu un programmēšanas daļu. Vecāku profilā iespējams reģistrēt bērnus individuāli, savukārt skolotāja profilā ir iespējams veidot klases un reģistrēt skolēnus gan individuāli, gan pa pāriem, kā arī izmantot metodiskos materiālus katrai robotikas nodarbībai atsevišķi. Turklāt DMML nodarbības ir izstrādātas tā, lai tās būtu iespējams vadīt arī bez iepriekšējas pieredzes izglītojošā robotikā.

Platformas saturs ir izveidots saskaņā ar “Skola 2030” pamatnostādnēm, nodrošinot saikni starp matemātikas, dabas zinību un tehnoloģiju mācību priekšmetiem. Piemēram, dabas zinību vai matemātikas skolotājs, integrējot robotikas nodarbību mācību procesā, spēs nodrošināt sniedzamos rezultātus veiksmīgāk.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/