LETERA biedru sapulce
31/03/2023
13:00
LU Zinātņu māja Jelgavas ielā 3, Rīgā
03/02/2023
Autors: LETERA

LETERA biedri tiek laipni aicināti uz biedru ikgadējo sapulci!

Šogad sapulce notiks Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes jaunajās telpās.

! Reģistrācija dalībai LETERA biedru sapulcē un „Brīvajā mikrofonā” šeit: – PIETEIKUMS dalībai.

„Brīvajā mikrofons” – iespēja LETERA biedriem prezentēt savu uzņēmumu/iestādi, lai iepazīstinātu ar aktualitātēm, produktiem, pakalpojumiem un sasniegumiem vai labo pieredzi. Vienas uzstāšanas laiks – 5 minūtes.

SAPULCES DARBA KĀRTĪBA:

 • 12:50 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
 • 13:15-14:00 LU Zinātņu mājas un Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes  laboratoriju apskate
 • 14:00-14:30 Diskusija ar Izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu
 • 14:30-15:00 Sapulces atklāšana – LETERA prezidents Normunds Bergs
  – Sapulces vadītāja un protokolētāja apstiprināšana
  – Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
  – Sapulces darba kārtības apstiprināšana
  – LETERA 2022. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana
  – LETERA 2023. gada budžeta apstiprināšana
  – LETERA valdes un prezidenta vēlēšanas
  – LETERA revīzijas komisijas vēlēšanas 2023. gada pārskatam
  – Ziņojums par LETERA darbību 2022. gadā un mērķiem 2023. gadā
 • 15:10-15:25 LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes prezentācija – dekāns Sandris Lācis
 • 15:25-15:45 Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem un valsts atbalsts uzņēmumu digitalizācijai – Latvijas IT klasteris, Aiga Irmeja
 • 15:45-17:00 Brīvais mikrofons – dalībnieku prezentācijas un diskusijas
  – Elektronikas un datorzinātņu institūts, Egils Bēriņš
  – EUROLCDS SIA, Ainārs Ozols
  – Silmor SIA, Liene Gaspažiņa
  – Lexel fabrika SIA, Pēteris Zavadskis, Pauls Grišāns 
  – Robotic Solutions SIA, Didzis Dejus
  – SMD Baltic SIA, Ļubova Lazdāne
  – Kompānija NA SIA, Aldis Janevics
  – Zippy Vision SIA, Gundars Kuļikovskis
  – Wiseberg Technology SIA, Oskars Ikers
  – SAF Tehnika AS, Normunds Bergs
 • Saviesīgā daļa – Dalībnieku sarunas neformālā gaisotnē
Visi pasākumi
31/03/2023
13:00
LU Zinātņu māja Jelgavas ielā 3, Rīgā
Dalīties:
Citi pasākumi
Aizvērt
/