Eksporta un inovācijas balva 2022
14/12/2022
10/10/2022
Autors: LETERA

Konkursa “Eksporta un inovācijas balva 2022” mērķis ir novērtēt un izcelt uzņēmumus, kuri sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, eksportējot preces un pakalpojumus, ieguldot inovācijās, kā arī radot augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus.

“Eksporta un inovācijas balva” uzņēmumiem šogad tiks pasniegta piecās kategorijās – “Eksporta līderis”, “Eksporta jaunpienācējs”, “Inovācijas čempions”, “Eksporta čempions” un “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”. Kategorijas “Eksportspējīgākais komersants” vietā šogad balva tiks pasniegta kategorijā “Eksporta līderis”, kuras uzvarētājs būs uzņēmums, kas darbojas kādā no prioritārajām nozarēm – biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās, farmācijā, fotonikā, viedo materiālu jomā, tehnoloģiju un inženiersistēmu, viedās enerģētikas un mobilitātes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā kokapstrādes vai pārtikas nozarē.

Konkurss noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā komersanti tiks vērtēti pēc datiem (uzņēmumu eksports, apgrozījums, radītā pievienotā vērtība, rentabilitāte, nodarbināto skaits un ieguldījumi pētniecībā), kas iegūti sadarbojoties ar Centrālo statistikas pārvaldi. Tādā veidā uz apbalvojumu varēs pretendēt visi konkrēto nozaru un nomināciju uzņēmumi, kuri saskaņā ar konkursa kritērijiem sasnieguši augstvērtīgus rezultātus. Otrajai kārtai izvirzītie pretendenti tiks uzaicināti sniegt prezentāciju “Eksporta un inovācijas balvas” konkursa žūrijai, iepazīstinot to ar uzņēmumu attīstības plāniem, ieguldījumiem cilvēkkapitālā, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, pētniecībā un sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām iestādēm, ieguldījumiem mārketinga aktivitātēs produkta virzīšanai ārvalstu tirgos un citos komersantam svarīgos aspektos.

Konkursa uzvarētāji saņems Ekonomikas ministrijas diplomu un Latvijas Republikas finansētu balvu – 2000 EUR darījuma braucienam divām personām, tai skaitā līdzdalībai komersantu delegāciju sastāvā valsts augstāko amatpersonu vizītēs ārvalstīs, līdzdalībai LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un individuālo darījuma braucienu apmaksai. Tāpat uzvarētājiem tiks dotas tiesības izmantot attiecīgās Konkursa kategorijas zīmi uz visiem saviem produktiem vai produktu līnijām, kā arī uz mārketinga materiāliem.

Plašāka informācija par konkursu un konkursa nolikums pieejams ŠEIT.

Visi pasākumi
14/12/2022
Dalīties:
Citi pasākumi
Aizvērt
/