Noslēdzies LETERA apmācību projekts “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana”
10/01/2024
Autors: LETERA

Veiksmīgi noslēdzies LETERA apmācību projekts “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana”. Projekts tika īstenots no 2016.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim. Tā mērķis bija pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros savas zināšanas papildināja un prasmes pilnveidoja 2 846 dalībnieki no 68 uzņēmumiem.

Dalībnieki piedalījās dažādos apmācību kursos datorzinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, ražošanas inženierzinību un vadības, vides aizsardzības, projektu vadības, biznesa vadības, mārketinga un tirdzniecības jomās, kā arī valodu apmācību un kvalitātes nodrošināšanas apmācību jomās, kurus nodrošināja gan vietējie, gan ārvalstu apmācību sniedzēji.

Lielā uzņēmumu atsaucība un pieprasījums pēc apmācību kursiem parāda, ka šādu apmācību projektu īstenošana sniedz milzīgu atbalstu uzņēmumu nodrošināšanā ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas, savukārt, sekmē darba ražīguma pieaugumu uzņēmumos, kā arī jaunu vai būtiski uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

Detalizēts projektā īstenoto apmācību kursu apkopojums par ceturkšņiem ir pieejams https://www.letera.lv/projekts/elektronikas-optikas-elektrotehnikas-un-telekomunikacijas-uznemumu-darbinieku-prasmju-pilnveidosana/

 

Projekts „Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” Nr.1.2.2.1/16/A/011

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/