Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana

Projekta mērķis ir pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.
Projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011
Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2022.gada 31.decembris

ERAF atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

 • sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
 • vidējiem komersantiem – 60 %;
 • lielajiem komersantiem – 50 %;
 • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti LR teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 miljoniem euro, – 30 %.

Apmācības tiek plānotas šādās jomās:

 • Dizains
 • Telemātika un loģistika
 • Telemehānika un loģistika
 • Projektu vadība*
 • Ražošanas inženierzinības un vadība
 • Fizikālās zinātnes
 • Matemātika un statistika
 • Datorzinātnes
 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas
 • Ražošana un pārstrāde
 • Vides aizsardzība
 • Valodas (zviedru, norvēģu, somu un vācu)

*Tikai informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozaru uzņēmumu darbiniekiem.

Vairāk informāciju jautājiet:
Projekta vadītājai Guntai Birzei
tālrunis: 67288360; e-pasts: apmacibas@letera.lv

Informācija par aktivitāti pieejama CFLA mājas lapā

 

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_2019_I cet

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_IS-kopsavilkums_2019_I cet

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/