Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana

Projekta mērķis ir pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.
Projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011
Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2022.gada 31.decembris

ERAF atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

 • sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
 • vidējiem komersantiem – 60 %;
 • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5 % vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 50 %;
 • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5 % apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 30 %.

Apmācības tiek plānotas šādās jomās:

 • Dizains
 • Telemātika un loģistika
 • Telemehānika un loģistika
 • Projektu vadība*
 • Ražošanas inženierzinības un vadība
 • Programmēšana
 • Fizikālās zinātnes
 • Matemātika un statistika
 • Datoru lietošana (tikai lietpratējiem)
 • Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas
 • Ražošana un pārstrāde
 • Vides aizsardzība
 • Valodas (zviedru, norvēģu, somu un vācu)

*Tikai informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozaru uzņēmumu darbiniekiem.

Sīkākai informācijai par projektu lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Guntu Birzi
tālrunis: 67288360; e-pasts: apmacibas@letera.lv

Informācija par aktivitāti pieejama CFLA mājas lapā

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_2020_III cet

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_2020_II cet

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_2020_I cet

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_2019_IV cet

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_2019_III cet

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_2019_II cet

Informācija-par-organizētajām-apmācībām_2019_I cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2018_IV cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2018_III cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2018_I un II cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2016_III cet_līdz_2017_IV cet

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/