Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana

Projekta “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” mērķis ir pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.
Projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011
Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2023.gada 31.decembris

Projekta kopējās izmaksas ir EUR  2 462 410.75, no tām plānotais ERAF atbalsts ir EUR 896 729.91 EUR un ReactEU finansējums EUR 500 000.00 EUR, kurš sastāv no ERAF atbalsta EUR 421 185.56 apmērā un valsts budžeta atbalsta EUR 78 814.44 apmērā.

Projekta ietvaros ir plānots apmācībās iesaistīt 1400 dalībniekus no 51 nozares uzņēmuma, bet virssaistību finansējuma projekta ietvaros – 68 dalībniekus no 10 nozares uzņēmumiem.

ERAF atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

 • sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
 • vidējiem komersantiem – 60 %;
 • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5 % vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 50 %;
 • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5 % apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 30 %.

Atbalstu apmācību kursiem un speciālistu konsultācijām var saņemt šādās jomās:

 • Dizains
 • Telemātika un loģistika
 • Telemehānika un loģistika
 • Projektu vadība
 • Ražošanas inženierzinības un vadība
 • Programmēšana
 • Fizikālās zinātnes
 • Matemātika un statistika
 • Datoru lietošana (tikai lietpratējiem)
 • Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas
 • Ražošana un pārstrāde
 • Vides aizsardzība
 • Valodas (zviedru, norvēģu, somu un vācu)
 • Elektroniskā komercija
 • Mārketings un tirdzniecība
 • Biznesa vadība
 • Kvalitātes nodrošināšana un vadība
 • Finanšu vadība

Pieteikšanās apmācību kursiem un speciālistu konsultācijām ir atvērta visu projekta norises laiku.

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Sīkākai informācijai par projektu lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Guntu Birzi
tālrunis: 67288360; e-pasts: apmacibas@letera.lv

Informācija par aktivitāti pieejama CFLA mājas lapā

Aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu un sniegtajām apmācībām:

Informācija par organizētajām apmācībām_2023_IV cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2023_III cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2023_II cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2023_I cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2022_IV cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2022_III cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2022_II cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2022_I cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2021_IV cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2021_III cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2021_II cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2021_I cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2020_IV cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2020_III cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2020_II cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2020_I cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2019_IV cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2019_III cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2019_II cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2019_I cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2018_IV cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2018_III cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2018_I un II cet

Informācija par organizētajām apmācībām_2016_III cet_līdz_2017_IV cet

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/