LU CFI sagatvojusi unikālu ūdeņraža tehnoloģiju un to pielietojuma apmācību programmu
15/09/2023
Autors: LETERA

Lai sagatavotos klimata un enerģētikas nākotnes izaicinājumiem, LETERA biedrs Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) ir sagatavojis unikālu ūdeņraža tehnoloģiju un to pielietojuma apmācību programmu.

Ūdeņraža tehnoloģijām ir potenciāls sniegt risinājumus mūsdienu klimata un enerģētikas izaicinājumiem, kā arī piedāvāt jaunu attīstības kursu ekonomikā. LU CFI izstrādātā apmācību programma sniedz vērtīgu ieskatu šajos jautājumos ne vien uzņēmumu tehniskajiem darbiniekiem un zinātniskajam personālam, bet arī produktu attīstības speciālistiem un uzņēmuma vadībai.

Apmācību programma sastāv no 5 moduļiem un 15 nodarbībām. Katrs modulis ir veltīts savai tematikai:

  1. pārskats par ūdeņraža nozari
  2. ūdeņraža iegūšana
  3. ūdeņraža uzglabāšana un transportēšana
  4. iegūtā ūdeņraža tālāka izmantošana
  5. riski un izaicinājumi.

Veicot pētījumus, LU CFI zinātnieki ir ieguvuši neatsveramas zināšanas par enerģijas iegūšanu un uzkrāšanu, tostarp par ūdeņradi un tā tehnoloģijām. Apsveicami, ka vērtīgās zināšanas nepaliek institūtā, bet caur šo apmācību programmu tās tiek nodotas industrijai.

Andris Anspoks, LU CFI direktors: “Viena no LU CFI pētniecības jomām ir enerģijas iegūšana un uzkrāšana, tostarp ūdeņradis un tā tehnoloģijas. Esam patiesi lepni, ka mūsu zināšanas varējām nodot arī vienam no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem – AS “Latvenergo”. LU CFI turpinās audzēt pētniecisko kapacitāti ūdeņraža tehnoloģijās, un ceram arī uz turpmāku sadarbību!”

Apmācību programmu absolvējuši jau 12 AS “Latvenergo” speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts ar pētniecības un inovāciju jautājumiem, vides pārvaldību, inspicēšanu, kā arī hidroelektrostaciju un termoelektrostaciju tehnisko dienestu. LU CFI zinātnieku vadībā Latvenergo darbinieki ieguva padziļinātu izpratni par ūdeņraža tehnoloģijām, ūdeņraža ieguvi un izmantošanu, iespējām un izaicinājumiem, pielietojot ūdeņradi kā enerģijas avotu un nesēju, prasībām un iespaidu uz infrastruktūru, kā arī ūdeņraža radītajiem izaicinājumiem drošībā un prasmēm vadīt riskus saistībā ar šī enerģijas resursa izmantošanu.

Didzis Solims, AS “Latvenergo” Pētniecības un inovāciju direktors: “Lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus, t.i., samazinātu oglekļa dioksīda emisijas un palielinātu atjaunīgo energoresursu, tostarp vēja un saules enerģijas, izmantošanu, ir nepieciešams atrisināt enerģijas uzkrāšanas problēmu, un ūdeņradis ir viens no risinājumiem šīs problēmas risināšanai. AS “Latvenergo” attīstības stratēģija paredz zaļā ūdeņraža iegūšanu no atjaunīgajiem resursiem, tāpēc ir ļoti svarīgi uzlabot AS “Latvenergo” darbinieku kompetenci šajos jautājumos”.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/