Jaunumi projektā NE4HEALTH
26/05/2021
Autors: LETERA

LETERA sadarbībā ar Functional Print Cluster no Spānijas, Organic Electronics Saxony no Vācijas, RoHealth – The Health Cluster in Romania no Rumānijas un Interizon Foundation no Polijas īsteno ES COSME programmas Clusters Go International finansētu projektu “New European Electronics for Global Health and Wellbeing – NE4HEALTH”. Klasteru sadarbības rezultātā projektā ir plānots izveidot jaunu, globālu vērtību ķēdi, lai trešo valstu tirgos virzītu dažādas tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus elektronikas jomā, kas pielietojamas veselības un labklājības nozarēs.

Projektā NE4HEALTH ir izanalizēta ekosistēmas dalībnieku vērtību ķēde, sagatavota SWOT analīze, kā arī veikta trešo valstu tirgus izpēte. Pamatojoties klasteru individuālu analīzi un klasteru dalībnieku anketēšanas rezultātiem, NE4HEALTH vērtību ķēdē ir izanalizētas projektā iesaistīto klasteru un to dalībnieku kompetences, atrašanās vieta globālajā vērtību ķēdē, kā arī savstarpējās sinerģijas un papildināmības potenciāls. Tāpat ir apkopotas un noteiktas klasteru dalībnieku kopējās vajadzības un intereses. 

Lai definētu kopējos vērtību ķēdes komponentus un noteiktu iesaistīto uzņēmumu, izglītības un pētniecības iestāžu atrašanos katrā no tiem, vērtību ķēdē ir izdalīti 5 galvenie posmi:

Materiāli ⇒ Procesi ⇒ Iekārtas / Integrācija ⇒ Produkti ⇒ Tirgus

Klasteriem savstarpēji papildinot vienam otru, NE4HEALTH ekosistēma aptver visus vērtību ķēdes posmus un dalībniekiem ir pietiekošas kompetences, lai trešo valstu tirgos virzītu pilna cikla elektronikas tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu vērtību ķēdi.

Vadoties pēc klasteru dalībnieku aptaujas rezultātiem, lielākā interese ir par Japānas, ASV un Izraēlas tirgiem, uz kuriem nākamajās projekta īstenošanas fāzēs tiks organizētas kopējas NE4HEALTH ekosistēmas tirdzniecības misijas un B2B tīklošanās pasākumi, lai attīstītu sadarbību jaunu produktu izstrādē, atrastu jaunus tirgus un partnerus medicīnas un labklājības nozarēs. NE4HEALTH ekosistēmai vislielākā interese ir par Medicīnas iekārtu un Digitālās veselības aprūpes jomām.

Projektā ir plānots noorganizēt 3 tirdzniecības misijas uz Japānu, ASV un Izraēlu, kā arī 5 tīklošanās pasākumus ar šo valstu medicīnas un labklājības nozaru uzņēmumiem. Ja arī Jūsu uzņēmumu interesē dalība tirdzniecības misijās, tīklošanās pasākumos un citās NE4HEALTH aktivitātēs, tad aicinām pieteikties projektam, rakstot klasteris@letera.lv.

Projekta īstenošanas laiks 2020.gada 1.septembris – 2022.gada 28.februāris.

Vairāk par projektu letera.lv vai clustercollaboration.eu.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/