LETERA uzsāk dalību projektā “New European Electronics for Global Health and Wellbeing”
11/10/2020
Autors: LETERA

2020.gada 1.septembrī tika uzsākta ES COSME programmas Clusters Go International finansētā projekta “New European Electronics for Global Health and Wellbeing” (NE4HEALTH) īstenošana.

Projektu NE4HEALTH īsteno piecu Eiropas klasteru konsorcijs, kurā LETERA sadarbojas ar:

Projekta mērķis ir izveidot vadošu klasteru partnerību, lai sekmētu  veselības un labklājības nozarēs izmantoto elektronikas (drukāto, iegulto) tehnoloģiju virzību trešo valstu tirgos. Šāda Eiropas klasteru stratēģiskā partnerība ļaus klasteriem un to dalībniekiem – mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) palielināt savu konkurētspēju un inovāciju potenciālu, veicinot starptautisko sadarbību.

Starpvalstu un starpnozaru sadarbības rezultātā projekta NE4HEALTH ietvaros tiks izveidota jauna, globāla vērtību ķēde, sākot no ražošanas materiāliem un beidzot ar noieta tirgiem, lai pēc iespējas sekmīgāk spētu virzīt starptautiskajos tirgos dažādas tehnoloģijas, produktus un pakalpojumus elektronikas jomā, kas tiek pielietotas veselības un labklājības nozarēs.

Veselības un labklājības nozarēs drukātā elektronika un iegultās sistēmas tiek izmantotas arvien vairāk, piemēram, skrīninga testos, grūtniecības testos, dzirdes aparātos, dažādos ķermeņa skeneros, gēnu mutācijas testos, implantējamās ierīces utt. Elektronikas tehnoloģiju tirgus veselības un labklājības nozarēs ir ar lielu potenciālu un strauji augošs. Tikai Eiropā šajās nozarēs darbojas vairāk kā 25`000 MVU, savukārt, saistītais tirgus visā pasaulē ir 426 miljardi eiro (Eiropā 115 miljardi eiro).

Projekta uzdevumi:

  • Projekta dalībnieku vērtību ķēdes analīze
  • Mērķa valstu eksporta tirgus pētījumi – jaunas, globālas vērtību ķēdes attīstība
  • Internacionalizācijas stratēgijas izstrāde – Klasteru dalībnieku starptautiskās sadarbības veicināšana.

Lai veiktu klastera dalībnieku interesējošo trešo valstu eksporta tirgus izpēti (kā sākotnējās mērķa valstis ir definētas Japāna, ASV, Dienvidkoreja, Izraēla, Kanāda, Ķīna un Taivāna), izveidotu jaunu, globālu vērtību ķēdi, kā arī sekmētu klastera dalībnieku starptautisko sadarbību, projektā tiek plānots organizēt 5 tīklošanās pasākumus un 3 tirdzniecības misijas uz mērķa valstīm.

Projekta “New European Electronics for Global Health and Wellbeing” kopējais budžets ir 220`231 EUR, no kā ES finansējums sastāda 198`208 EUR un klasteru līdzfinansējums 22`023 EUR. 

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 01.septembris – 2022.gada 28.februāris.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/