Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai
06/08/2020
Autors: LETERA Foto: SIPA / SCANPIX

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir uzsākusi pieteikumu pieņemšanu eksportējošo uzņēmumu atbalstam valsts subsidēto darba algu programmā.

Programma paredz, ka eksportējošie uzņēmumi varēs saņemt vienreizēju atbalstu darba samaksas kompensēšanai COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai 25% apmērā no 2019.gadā veiktajām VSAOI iemaksām. Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai – 800`000 EUR.

Nosacījumi, lai saņemtu atbalstu:

  • uzņēmuma eksporta apjoms 2019.gadā bija vismaz 1 milj. EUR;
  • ieņēmumi no saimnieciskās darbības vienā mēnesī laika periodā no 2020.gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20%;
  • darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas VSAOI, 2019.gadā ir ne mazāka kā 800 EUR;
  • iesniedzot iesniegumu atbalsta saņemšanai, uzņēmumam nav VID administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 1`000 EUR, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

Pieteikumi atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz līdz 2020.gada 30.septembrim.

Atbalsts paredzēts tikai darbinieku atalgojuma izmaksu segšanai. Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem līdz 2020.gada 31.decembrim.

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību un iesniedzamo dokumentu saraksts ir pieejams LIAA mājas lapā. Konsultācijas pa tālruni 68803505 vai, rakstot uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv

Detalizēti atbalsta programmas nosacījumi – Ministru kabineta noteikumos Nr.457 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai“.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/