LETERA aicina valdību nodrošināt finansējuma pieejamību zinātnei un jaunu produktu izstrādei
26/03/2020
Autors: LETERA

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas un citu lielāko nozaru asociāciju vēstule valdībai “Par finansējuma pieejamību zinātnei un jaunu produktu izstrādei”.

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA)
Reģistrācijas Nr. 40008010789, adrese: Dzirnavu ielā 93, Rīga, LV-1011

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)
Reģistrācijas Nr. 40008038242, adrese: Stabu iela 47-1, Rīga LV-1011

Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF)
Reģistrācijas Nr. 40008053294, adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA)
Reģistrācijas numurs: 40008010454, adrese: Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC)
Reģistrācijas Nr. 40008017857, adrese: Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)
Reģistrācijas Nr. 40008056587, adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981

Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam
Finanšu ministram Jānim Reiram
Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai
Valsts kanceleja

Par finansējuma pieejamību zinātnei un jaunu produktu izstrādei

Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” tiek īstenoti mērķa pasākumi jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju attīstībai:

  • 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Šī gada aprīlī bija plānots izsludināt projektu iesniegumu 4.kārtu. Tajā var piedalīties ikviena Latvijas zinātniskā organizācija un uzņēmums faktiski no jebkuras tautsaimniecības nozares (IT, medicīna, mašīnbūve, elektronika u.c.). Latvijas zinātniskās organizācijas un uzņēmumi ir paļāvušies un plānojuši savu darbību un resursus, ņemot vērā tuvākajā laikā paredzēto 4.kārtas konkursa izsludināšanu.
  • 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” notiek projektu 4 kārtas īstenošana. Atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem 20% no kompetences centriem piešķirtā finansējuma būs pieejami tikai 2020.gada 3.ceturksnī.

Šīs aktivitātes ir vienīgās šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā, kuras var nodrošināt zinātniskajām organizācijām un uzņēmumiem atbalstu jaunu produktu, pakalpojumu un risinājumu izstrādei. Programmas ietvaros tiek atbalstīti pētniecībā iesaistīto darbinieku (tostarp uzņēmumu) algu maksājumi, kā arī citas ar pētniecību saistītas darbības (pētniecisko organizāciju ārpakalpojumi un citi). To mērķis ir vistiešākajā veidā saistīts ar krīzes ietekmes mazināšanu.

Uzskatām par kritiski svarīgu valdībai nodrošināt, ka pasākumiem “Praktiskas ievirzes pētījumi” un “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” paredzētie finanšu līdzekļi ir nekavējoties pieejami uzņēmumiem un zinātniskajām organizācijām, kā arī aicinām valdību, veicot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu pārdali, nodrošināt papildus finansējuma pieejamību minētajiem pasākumiem.

LETERA valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs
LIKTA prezidente Signe Bāliņa
LKF izpilddirektors Kristaps Klauss
LAĶĪFA valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis
MASOC valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds
LPUF valdes locekle Ligita Turnere

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/