LETERA biedri tiekas ikgadējā sapulcē
18/03/2017
Autors: LETERA

23.martā RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē norisinājās ikgadējā LETERA biedru sapulce.
Sapulcē tikai sniegts ziņojums par LETERA darbību 2016.gadā, ievēlēta jauna valde un prezidents, apstiprināts 2017.gada budžets un nosprausti prioritārie darbības virzieni 2017.gadam.

Par LETERA prezedentu uz nākamo termiņu tika ievēlēts AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs. Savukārt, LETERA valdes sastāvā ir notikušas izmaiņas un tika ievēlēts jauns valdes loceklis Kristaps Rikāns no SIA “Ubiquiti Networks (Latvia)”.

Jaunais LETERA valdes sastāvs:

 • Normunds Bergs – AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs
 • Vitālijs Aišpurs – Arcus Elektronika SIA, valdes priekšsēdētājs
 • Jānis Avens – Latvenergo AS, IT un T direktors
 • Jānis Bikše – Vidzemes Elektrotehnikas fabrika SIA, valdes loceklis
 • Viktors Kononovs – Volburg SIA, valdes loceklis
 • Ilmārs Osmanis – HansaMatrix AS valdes priekšsēdētājs
 • Jurģis Poriņš – RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns
 • Gundars Strautmanis – Lattelecom SIA, izpilddirektora padomnieks
 • Dzintars Zariņš – Dozimetrs SIA, valdes loceklis
 • Aleksandrs Zaslavskis – ALFA RPAR AS, padomes priekšsēdētājs
 • Kristaps Rikāns – Ubiquiti Networks (Latvia) SIA, direktors

Par prioritāti 2017.gadam LETERA biedri izvirzīja izglītības kvalitātes celšanu eksaktajos mācību priekšmetos. LETERA ir jāturpina intensīvi darboties, lai panāktu obligāta fizikas un ķīmijas eksāmena ieviešanu vidusskolās, kā arī jāsekmē sadarbība ar nozares zinātnes iestādēm, rīkojot informācijas apmaiņas pasākumus starp uzņēmumiem un zinātniekiem.

Sapulcē tika dots vārds LETERA biedriem un viesiem, lai pastāstītu par savu darbību iepriekšējā gadā un turpmākajiem plāniem, kā arī sniegta iespēja iepazīties ar RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centru (LEITC) un SIA “Erica Synths” ražoto modulāro sintezatoru skanējumu.

Pasākuma fotogrāfijas un sniegtās prezentācijas iespējams apskatīt šeit:

Pasākuma norise fotogrāfijās
Ziņojums par LETERA darbību 2016.gadā
Nozares attīstības perspektīvas Ilmāra Osmaņa prezentācija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras prezentācija
LU Cietvielu Fizikas institūta prezentācija
Elektronikas un datorzinātņu institūta prezentācija
Ventspils augstskolas prezentācija
Ogres tehnikuma PIKC prezentācija
Ubiquiti Networks (Latvia) SIA prezentācija
SAF Tehnika AS prezentācija
Silmor SIA prezentācija
Mass Portal SIA prezentācija
Baltic3d.eu SIA prezentācija
Robotic Solutions SIA prezentācija
Erica Synths SIA prezentācija
LEITC SIA prezentācija
RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes prezentācija

51 FOTO

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/