Šogad noslēdzas LETERA apmācību projekts
27/03/2023
Autors: LETERA

Šogad noslēdzas LETERA apmācību projekta “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” īstenošana un vēl tikai līdz gada beigām uzņēmumi var izmanot iespēju piedalīties projektā un pilnveidot savu darbinieku prasmes vai saņemt speciālistu konsultācijas ar atbalstu līdz 70% no izmaksām.

No projekta sākuma 2016.gadā projektā jau ir piedalījušies vairāk kā 2200 dalībnieki no 62 uzņēmumiem. Pieprasītākie kursi ir tādās apmācību jomās kā Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, Ražošanas inženierzinības un vadība, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Mārketings un tirdzniecība, Projektu vadība un Biznesa vadība. Pašlaik iepirkto apmācību kursu saraksts.

Uzņēmumi ļoti pozitīvi atsaucas par iespēju piedalīties organizētajās apmācībās LETERA projekta ietvaros.

SIA Groglass personāldaļas vadītāja Dace Kalberga norāda, ka “SIA Groglass kā dinamisks un uz attīstību vērsts augsto tehnoloģiju uzņēmums uzskata, ka darbinieku attīstība un pilnveide ir viena no panākumu šķautnēm. Ar LETERA palīdzību aktīvi izmantojam iespēju piedalīties dažādos apmācību kursos. Kā daļu no tiem var minēt padziļinātu zināšanu apgūšanu par AutoCad, Qlick sense un Python, kā arī projektu vadības, pārrunu vešanas un laika plānošanas apmācību kursus. Sadarbība ar LETERU vienmēr ir bijusi raita un patīkama, pat sākotnēji sarežģīti jautājumi tiek risināti profesionāli un ātri.”

SIA Light Guide Optics International Finanšu departamenta vadītāja Gunta Ivdre atzīst, ka “Uzņēmums izlēma piedalīties LETERA apmācību projektā, jo piedāvātais apmācību kursu klāsts ir ļoti plašs un par uzņēmumam aktuālām tēmām. Pozitīvs un apmācības veicinošs aspekts ir fakts, ka varam daļēji segt apmācību izmaksas no Eiropas fonda projekta līdzekļiem. Ļoti patika iespēja, ka varējām ierosināt LETERA noorganizēt un apmeklēt tieši mūsu uzņēmumam aktuālās apmācības darbam ar Power BI programmu. Lielākais ieguvums no kolektīvajām mācībām ir tas, ka vairāki uzņēmuma darbinieki ir vienādā līmenī apmācīti šajā datu analīzes rīkā, līdz ar to ir uzlabojušās gan ikdienas darba metodes, gan kolēģu savstarpējā sadarbība, kā arī rodas jaunas idejas, ko vēl varētu uzlabot kopīgajā darbā izmantojot jaunās zināšanas.”

AS SAF Tehnika personāldaļas vadītāja Ivita Rozīte min, ka “AS SAF Tehnika izlēma piedalīties apmācību projektā, jo tas sniedz iespēju uzņēmuma darbiniekiem apgūt jaunas un uzlabot esošās prasmes. Kursi tiek organizēti tā, lai tie atbilstu uzņēmumu vajadzībām, tādējādi nodrošinot praktisku un efektīvu apmācību pieredzi. Tas ir lielisks veids, kā pilnveidot savu darbinieku prasmes un līdz ar to arī uzlabot uzņēmuma pakalpojumu piedāvājumu un konkurētspēju. Pozitīvi, ka specifiskām apmācībām var pieteikt ne tikai grupu, bet pat tikai vienu darbinieku. LETERA nodrošina visu nepieciešamo atbalstu apmācību projekta dokumentu sakārtošanai.”

SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) personāla speciāliste Ilze Rātfeldere norāda “LMT kā telekomunikāciju un IT uzņēmumam darbinieku attīstība un kompetences celšana ir ļoti svarīgs aspekts gan biznesa mērķu sasniegšanai, gan arī darbinieku motivēšanai un piesaistei. Dalība šajā projektā ievērojami palielina iespējas realizēt vairāk kvalitatīvu apmācību plašākam darbinieku lokam, jo īpaši IT un tehnoloģiju jomā, ko LMT darbinieki arī ļoti novērtē. Kā būtiskākās priekšrocības sadarbībai ar LETERA var minēt elastīgu un individuālu pieeju apmācību organizēšanai. Proti,  apmācības tiek pielāgotas LMT vajadzībām, organizējot tās tad, kad ir nepieciešams, negaidot kādu lielo iepirkumu vairākiem uzņēmumiem kopā. Turklāt apmācības tiek organizētas neatkarīgi no dalībnieku skaita. Otrkārt, pozitīva pieredze arī ar apmācībām, kuras nodrošina ārzemju apmācību sniedzēji – ir realizēti tiešsaistes apmācību kursi gan tepat Eiropā, gan arī ASV. Tāpat ļoti novērtējam atsaucīgo un profesionālo  pieeju no  LETERA puses gan nodrošinot visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, gan palīdzot risināt dažādus ar apmācību realizāciju saistītus jautājumus.”

Vairāk informācijas par LETERA apmācību projektu https://www.letera.lv/projekts/elektronikas-optikas-elektrotehnikas-un-telekomunikacijas-uznemumu-darbinieku-prasmju-pilnveidosana/

Ja Jums ir interese piedalīties apmācībās vai saņemt speciālistu konsultācijas, lūdzu sūtiet ziņu uz e-pastu:  apmacibas@letera.lv  vai zvaniet LETERA projekta vadītājai Guntai Birzei, tel.: 67288360.

 

Apmācību projekts „Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” Nr.1.2.2.1/16/A/011.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/