PHARE programmas projekts

Projekta nosaukums ir “Latvijas elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības nozares attīstības projekts: izglītība reģionos”

Projekta mērķis ir veicināt elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares izaugsmi, attīstot nozares vajadzībām atbilstošu vidējo profesionālo un augstāko izglītību Latvijas reģionos.

Pasākuma mērķa grupa ir izglītības iestādes ar dažāda līmeņa elektronikas profesionālajām programmām Latvijā, Latvijas E&E nozares un saistīto sektoru uzņēmumi, iesaistītās pašvaldības un pilsētas.

Galvenās aktivitātes ir:

  • sadarbības veicināšanas komponentē – pētījums un sabiedrības informēšana;
  • Ventspils komponentē – mācību materiālu un aprīkojuma piegāde, elektronikas apmācības pilotkursu izstrāde un ieviešana, pasniedzēju stažēšanās;
  • Ogres komponentē – mācību materiālu iegāde un izstrāde, iekārtu piegāde un jauno pasniedzēju apmācība.

Projekta ieviešanas laiks – no 2005.gada 1.septembra līdz 2006. gada 30. septembrim. Tā ietvaros tika piesaistīti ES līdzekļi mācību laboratoriju iekārtošanai, mācību materiālu izstrādei un mācībspēku apmācībai, lai topošajiem elektronikas un elektrotehnikas speciālistiem radītu bāzi mūsdienīgas izglītības iegūšanai Ogrē un Ventspilī.

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/