PHARE 2003.gada ESK programmas projekts

Phare 2003. gada ESK programmas projekts “Latvijas elektrotehnikas un elektronikas nozares attīstības projekts”.

2006.gada 30.novembrī noslēdzās Ventspils pilsētas domes sadarbībā ar Ogres novada domi, biedrību LETERA, Rīgas Tehnisko universitāti, Ventspils Augstskolu un nodibinājumu „Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks” īstenotais Phares 2003.gada ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas projekts „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts”.

Projekta mērķis bija veicināt elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstību un konkurētspēju, izveidojot lietišķās pētniecības un inovatīvās uzņēmējdarbības infrastruktūru Rīgā, Ventspilī un Ogrē atbilstoši Elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības stratēģijai līdz 2010.gadam. Potenciālie projekta ieguvēji ir ne tikai iesaistītie partneri, bet arī elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmēji, kuri nākotnē plāno attīstīt jaunus produktus un izvietot savas ražošanas Ventspilī un Ogrē.

Projekta ietvaros tika radīti šādi rezultāti:

  • Lai nodrošinātu ātrāku un par zemākām izmaksām jaunu elektronikas un elektrotehnikas produktu testēšanu un virzīšanu Eiropas Savienības tirgū, tika izveidota Elektromagnētiskās saderības un elektrodrošības testēšanas laboratorija Rīgā (RTU telpās).
  • Lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos elektronikas un elektrotehnikas nozarē Ventspilī, veicinātu jaunu darba vietu radīšanu, kā arī attīstītu pakalpojumus jaunu produktu izstrādē elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos, tika izveidota Inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra Ventspilī:

o Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks

o Ventspils Biznesa inkubators

o Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības centrs

  • Lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos elektronikas un elektrotehnikas nozarē Ogrē, tika izveidota Inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra Ogrē – Ogres biznesa un inovāciju inkubators, veicinot vismaz 4 jaunu elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumu izveidošanos.

Ņemot vērā to, ka projekta galvenās aktivitātes tika saistītas tikai ar ieguldījumu infrastruktūrā, projekta ietvaros tika noslēgti 18 līgumi, no kuriem 3 līgumi bija saistīti ar būvniecību – Ventspils Augsto Tehnoloģiju parka ēkas būvniecība, Ogres Biznesa un Inovāciju inkubatora rekonstrukcija un RTU telpu remontdarbi, kā arī 15 piegāžu līgumi:Mēbeles un IT tehnikas piegāde (2 līgumi); Specializētās programmatūras piegāde (10 līgumi); EMS laboratorijas iekārtu piegāde (3 līgumi).

Projekta ieviešana ilga no 2005.gada 22.augusta līdz 2006.gada 30.novembrim un tas tika finansēts no Eiropas Savienības Phare programmas līdzekļiem (1 999 985 eiro), valsts budžeta dotācijas (694 159 eiro), kā arī pašu partneru līdzfinansējuma (kopā 992 122 eiro).

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/