Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai

Līguma Nr. L‑APA-10-0019.

Īstenošanas laiks no 2010.gada 13.novembra līdz 2015.gada 1.jūnijam.

LETERA sadarbībā ar LIAA no 2010.gada 13.novembra līdz 2015.gada 1.jūnijam aktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros realizē projektu:

„Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai” (līguma Nr. L‑APA-10-0019).

Projekta mērķis ir palīdzēt nozares uzņēmumiem veikt to darbinieku apmācības, lai celtu to kvalifikāciju un veicinātu konkurētspēju. Projektā var piedalīties gandrīz jebkurš uzņēmums.

Atbalsta intensitāte visām apmācībām: 58-78% (atkarībā no uzņēmuma lieluma), tai skaitā apmācībām ārvalstīs (arī komandējumu izdevumi, ceļa izmaksas, darba samaksas kompensācija).

Apmācību virzieni:

 • Dizains
 • Kvalitātes nodrošināšana un vadība:
 • t.s. Kvalitātes nodrošināšana un vadība ar LEAN pieeju
 • Telemātika un loģistika
 • Telemehānika un loģistika
 • Projektu vadība
 • Ražošanas inženierzinības un vadība
 • Datorika
 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas
 • Ražošana un pārstrāde
 • Transporta pakalpojumi
 • Valodu programmas
 • Darba aizsardzība un drošība

Informācija par aktivitāti LIAA mājas lapā

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/