Nacionālās programmas projekts

LETERA sadarbojoties ar V/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ( LIAA) piedalās Nacionālās programmas projekta „Nodarbināto kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, nodrošinot nozarei specifiskas apmācības” īstenošanā (projekta Nr.VPD1/ESF/NVA/06/NP/3.1.1.2./0001/0001).

Projekta partneri: Latvijas Kokrūpniecības federācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Latvijas Energobūvniecības asociācija.

Projekta mērķis: nodrošināt nodarbināto vispārējās un speciālās apmācības un kvalifikācijas celšanu nozarēm svarīgās jomās.

Projekta īstenošanas laiks: no 2006.gada 3.jūlija līdz 2008.gada 31.jūlijam (24 mēneši).

Projekta ietvaros LIAA atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, sadarbībā ar Partneriem, iepērk apmācību pakalpojumus Partneru nozares uzņēmumiem. Projektā iesaistīto nozares komercsabiedrību atlasi veic Partneri.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 560 234, 94 LVL, tai skaitā 38% ir ES līdzfinansējums, 43,5 % ir valsts budžeta finansējums un 18,5% ir privātais līdzfinansējums.

No projekta uzsākšanas brīža (03.07.2006) līdz 2008.gada jūlijam ir izieti 45 apmācības kursi un apmācīti 798 LETERA uzņēmumu darbinieki.

Informācija par projektu. 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/