Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris

Projekts Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/003. Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-KAP-12-0002

Projekta mērķis

Veicināt elektronikas un elektrotehnikas nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības un izglītības institūciju sadarbību, veicinot nozares kopēju un arī komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovāciju un jaunu produktu veidošanos elektronikas un elektrotehnikas nozarēs

Projekta uzdevumi

 • Nodrošināt ilgtspējīgu klastera attīstību, balstoties uz ciešu savstarpējo sadarbību, efektīvu klastera koordināciju un attīstības plānošanu
 • Uzlabot cilvēkresursu attīstības sistēmu
 • Celt klastera dalībnieku produktivitāti un darbības kvalitātes standartus
 • Palielināt klastera uzņēmumu noieta tirgu un eksportu
 • Veicināt jaunu produktu izstrādi un klastera uzņēmumu savstarpējo sadarbību
 • Izveidot efektīvu sadarbību ar LR valsts institūcijām aizsardzības produktus ražojošo uzņēmumu atbalstam

Projekta aktivitātes

 • Klastera koordinācija, kopēja attīstības plānošana, sadarbības veicināšana
 • Eksporta veicināšana un mārketings, specializācija starptautiskajos tirgos
 • Klastera uzņēmumu nodrošināšana ar darbaspēku, nozares tēla veidošana
 • Pētniecības un attīstības, inovāciju veicināšana
 • Labās prakses elementu ieviešana nozarē produktivitātes paaugstināšanai

Projekta rezultāti

 • Palielināts klastera uzņēmumu noieta tirgu skaits un eksportu apjoms par 20%
 • Nodrošināts klastera darbaspēka produktivitātes pieaugums
 • Paaugstināts ieguldījumu īpatsvars pētniecībā un attīstībā

Projekta budžets

Projekta budžets 597`125 EUR, no kā ERAF atbalsta apjoms veidoja 520`038 EUR, bet privātais finansējums 77`087 EUR

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/