Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris

Projekts Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris”

Projekta mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu elektronikas un elektrotehnikas produktu ražošanu, veicināt eksportu un celt klastera dalībnieku konkurētspēju, apvienojot kopējā sadarbības tīklā nozares uzņēmumus, pētniecības un izglītības institūcijas.

Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības klastera dalībnieku apgrozījuma un eksporta apjomu pieauguma veicināšanai, produktivitātes paaugstināšanai, inovāciju un jaunu produktu veidošanai, cilvēkresursu attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai, viedo specializāciju (RIS3) integrācijai, klastera internacionalizācijai, klastera ekselences iniciatīvas novērtējumam, klastera darbības un klastera īstenoto pasākumu koordinācijai, kā arī projekta vadības nodrošināšanai

Projekta budžets sastāda 488235,29 EUR, no kā ERAF atbalsta apjoms veido 414999,99 EUR, bet privātais finansējums 73235,30 EUR. Projekta darbību īstenošanai klastera dalībnieki var saņemt 85% atbalstu

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.

Klastera koordinators:

Ilgmārs Purmalis

Tālr. 67288360; klasteris@letera.lv

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/