Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris

Projekts Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris”

Projekta mērķis

Apvienot resursus, zināšanas un labāko pieredzi, lai padarītu nozari un katru tās uzņēmumu spēcīgāku un konkurētspējīgāku pasaules tirgū, kā arī veicinātu pārdošanas un eksporta pieaugumu

Projekta uzdevumi

 • Veicināt klastera dalībnieku eksporta apjomu pieaugumu
 • Paaugstināt produktivitāti
 • Attīstīt cilvēkresursus
 • Informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm
 • Attīstīt klastera starptautisko sadarbību

Projekta aktivitātes un rezultāti

 • Noorganizētas 30 ārvalstu vizītes, kurās piedalījās 173 dalībnieki
 • Notika 26 semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros piedalījās 710 dalībnieki
 • Iegādāti 10 tirgus pētījumi
 • Noorganizēti 4 bērnu un jauniešu pasākumi “Elektronikas diena”, kuros piedalījās 850 dalībnieku
 • Atbalstīta 34 bērnu un jauniešu pasākumu norise
 • 5 gadus pasniegta Ekselences balva labākajam fizikas skolotājam
 • Saņemts Klastera ekselences bronzas līmeņa novērtējums
 • Izveidota jauna mājas lapa, Facebook konts, skolu karte par fizikas eksāmena kārtošanu utt.

Projektā sasniegtie kvantitatīvie rādītāji

 • ik gadu klastera dalībnieku apgrozījums vidēji pieaudzis par 17,0%
 • ik gadu klastera dalībnieku eksporta apjoms vidēji pieaudzis par 14,7%
 • ik gadu klastera dalībnieku nodarbināto skaits vidēji palielinājies par 6,1%

Projekta budžets

Projekta budžets bija € 589 751,73, no kā ERAF atbalsta apjoms veidoja € 501 288,97, bet privātais finansējums € 88 462,76.

Projekts Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris”

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/