Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īstenoja projektu Nr.1.2.1.1/18/A/006 “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”. Projekts tika īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis bija sekmēt Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju – Aparātbūves (elektronikas) nozares uzņēmumu investīcijas pētniecībā un attīstībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, eko-inovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.

Mērķa sasniegšanai atbalstīti 17 pētījumi, kurus īstenja 25 komersanti sadarbībā ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, un to rezultātā radīti 17 būtiski uzlaboti vai jauni produkti un tehnoloģijas.

Plašāka informācija par Kompetences centru www.leopc.lv.

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/